ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 02.10.2022г. с Указ №213/01.08.2022г. на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 61/02.08.2022г., на основание чл. 91 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание във връзка с провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК на територията на община Димитровград.

Срещата ще се проведе на 24.08.2022г. от 16.00ч. в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Конферентна зала, етаж ІI, при спазване на настоящите противоепидемични мерки.

Настоящата покана да бъде изпратена на електронните адреси на поканените партии и коалиции, както и обявена на интернет страницата на Община Димитровград.

Уведомявам Ви, че на официалния сайт на Община Димитровград е създадена секция ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2022, където се публикува актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори - https://www.dimitrovgrad.bg/bg/parlamentarni-izbori-2022.

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград