ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

   168  СЪОБЩЕНИЯ

ДО

ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ РЕГИСТРАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ИЛИ ПОЛЗВАТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

 

В съответствие с чл.15 ал.1 от Закона за общинския дълг и на основание на Наредба №38 на Общински съвет – Димитровград за реда и условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Димитровград

 

Кметът на Община Димитровград

ИВО ДИМОВ

 

Кани на 11.10.2017г. /сряда/, от 17.30ч. в зала „Гросето” местната общност, да вземе участие в обществено обсъждане относно модернизация на уличното осветление.

 

     Целта на дълга е подмяна на уличното осветление с енергийно ефективно и въвеждане на „Интелигентна система за управление мониторинг на уличното LED осветление”.

    Мотиви за предлаганите промени:

1. Предложените LED лампи имат високо светло-отдаване, ниска консумация на електроенергия и дълъг живот.

2. Наличните табла за улично осветление   могат да бъдат подменени с нови такива, които да елиминират потенциални злоупотреби с ел. енергия и да позволяват по-ефективно управление и мониторинг на мрежата за улично осветление.

3. При реализация на енергоспестяващите мерки, очакваната икономия от поддръжката на цялата система за улично осветление е близо 41 000 лева годишно, а икономията от електроенергия възлиза на 128 000 лева годишно.

     Максималният размер на дълга е до 1 000 000 лева, като начина на обезпечаване е чрез учредяване на залог върху бъдещи вземания.

 

 

 

свали като .pdf