Достъп до обществена информация относно Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около тръбен кладенец за водоснабдяване на "Цех за преработка на гъби" в землището на с.Горски извор,общ.Димитровград, обл.Хасково.

   137  Съобщения

 Обява за обществен достъп до информация

относно Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около тръбен кладенец за водоснабдяване на "Цех за преработка на гъби" в землището на с.Горски извор, общ.Димитровград, обл.Хасково, собственост на "Извор-АМ" ООД, с.Горски извор. Същият е на разположение за запознаване на заитересовани лица с проекта в сградата на Община Димитровград, етаж 6, стая 64, в едномесечен срок (от 15.08.2017 до 15.09.2017г.) в часовия интервал от  8:30ч. до 17:00ч.

свали като .pdf