Обява за Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки.

   350  Съобщения

Обявата за Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки можете да видите тук.

свали като .pdf