Общинска избирателна комисия – Димитровград

Общинска избирателна комисия – Димитровград започна дейността си по произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на територията на община Димитровград, които ще се проведат на 29.10.2023 г.

Адресът на комисията е: гр. Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” № 15 – сградата на Общинска администрация Димитровград, западен вход откъм зала „Гросето”.

Телефони за контакти: 0391/68204; 0888/901425

e-mail: [email protected]; [email protected]

Работното време на комисията е всеки ден от 09:00 до 17:00 часа.

Решенията на ОИК се обявяват във фоайето на сградата, в която се помещава комисията и се публикуват на интернет страницата https://oik2609.cik.bg/mi2023