НАЦИОНАЛНА ПОКАНА ЗА КОМПОЗИТОРИ

Във връзка с изпълнение на Проект “Lost Music” – „Изгубената музика – популяризиране на класическата музика чрез представяне на привлекателността на архитектурното културно наследство“ община Димитровград обявява

Подбор на композитор

Партньорите по проект „Изгубената музика – популяризиране на класическата музика чрез представяне на привлекателността на архитектурното културно наследство“ (съфинансиран по Програма Креативна Европа на Европейския съюз), в лицето на Община Димитровград и в сътрудничество с Асоциация ForliMusica (Италия), Провинция Аликанте (Испания) и Европейската Асоциация на консерваториите (Белгия), откриват процедура по подбор на композитори от България, Италия и Испания, които съвместно да изготвят симфонична творба.

Музикалната композиция ще бъде представена от нарочно формиран международен симфоничен оркестър, в който ще участват музиканти от трите държави. Съвместната творба заедно с други музикални произведения, ще бъде представена с три концерта - Димитровград, България (март 2024); Аликанте, Испания (април 2024) и Форли, Италия (май 2024), като цялостният процес при подготовката и представянето на музикалния продукт ще бъде видео документирано.

Поканата включва два основни етапа, първият от които е отделни покани в рамките на Италия, Испания и България, а вторият – съвместно разработване.

Щялата информация във връзка с процедурата, необходимите документи за кандидатстване и начина им за предоставяне можете да намерите тук:

https://www.forlimusica.it/call-for-composers-en