ИНИЦИАТИВИ и СЪБИТИЯ ПО ПОВОД ПЪРВИ НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

   156  СЪОБЩЕНИЯ

ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ

 ПО ПОВОД  ПЪРВИ НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 

НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА

 

НЧ „Пробуда-1927”, с. Бряст, , пенсионерски клуб Х  регионален празник „Ден на народните будители”, 31 октомври 2019г., 16,00 часа;

НЧ „Просвета-1921”, с. Злато поле, районен празник „Поклон будители народни”, 1 ноември 2019г., 15,00 часа, салона на читалището;

КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ

Историческият музей, Димитровград -  Изложба „Дарения, дарители, памет”, 1 ноември 2019г., 16,00 часа;

ОДТ „Апостол Карамитев”, „Михал Мишкоед“ или „Зех тъ, Радке, зех тъ“ спектакъл на Драматичен театър „Рачо Стоянов“, Габрово, 1 ноември 2019г., 19,00 часа;

ГБ „Пеньо Пенев”, Димитровград -  среща с народния будител Петър Шарков, 1 ноември 2019г., 12,00 часа;

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД,

 

ДГ № 1  „Звънче” и „Роза” - 01.11.2019г. ; 11:00ч.

- Презентации на тема „Кои са народните будители?” - с децата от подготвителните групи

- Игра „Познай кой гледа от портрета!” – с децата от вторите групи

 

ДГ  № 2   „Осми март” - 01.11.2019г.; 10:00ч.

 • „По стъпките на народните будители” – общоградинско мероприятие

01.11.2019г.; 10:45ч.

 •  Посещение на историческия музей с децата от ПГ 6г.

ДГ № 2  „Приказка”

01.11.2019г. ;10:30ч.

-  „Приказка през вековете” –  общоградинско мероприятие

 

ДГ № 3 – кв. Марийно и кв. Черноконево

01.11.2019г. ; 10:00ч.

-  Презентация на тема „ Нашите будители?” - с децата от подготвителните групи.

 

ДГ  № 4, с. Черногорово

28.10. – 01.11.2019г.; 9:00 -12:00ч. и 16:00 – 18:00ч.

 • Дни на отворените врати – посещение на желаещи жители на с. Черногорово да разгледат детската градина, да се запознаят с децата, учителите и непедагогическия персонал.

ДГ  № 4 – „Радост”

30.10.2019г. ; 10:30ч.

- Обособяване на кът „Познавам народни будители” и презентация пред децата от ПГ 5 и 6 г.

ДГ  № 4 – „Пролет”

01.11.2019г. ; 10:30ч.

- Посещение на библиотеката в Димитровград.

 

ДГ "Райна Княгиня"

01.11.2019г

-  Беседа с мултимедия за децата от подготвителните групи

-  Информационно табло за децата и родителите

 

ДГ „Лилия”

01.11.2019г. ; 09:30ч.

 • Общоградински празник  на тема "Народни будители" 

 

ОУ „Васил Левски”,  гр. Димитровград

 • Час на класа посветен на 1 ноември – Ден на народните будители – съгласно часово разписание.
  1. – 31.10.2019г.
 • Изложба „Народните будители”  
  1. г.; 10:40 часа
 • Образователен час в 7 клас на тема „Поклон будители народни!”

 

ОУ  „Пенчо Славейков”,  гр.Димитровград 

До 25.10.19 г. три конкурса:

За презентация, за рисунка и рецитал, посветен на 1-ви ноември.

29.10.19 г.; 13:20 ч. в КДК

      -     Състезание на тема:  „Българско възраждане, изкуство и култура”

 

 

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”,  гр.Димитровград

 30.10.2019 г. ; 13.30 часа

 • Презентации в часа на класния ръководител с табла за будителите  във всеки клас

 

 ОУ  „Васил Левски” , с. Ябълково

 1. . ; 12.30 часа
 • Програма, включваща рецитал и изпълнения на патриотични песни. В програмата ще бъдат включени и децата от детската градина.

 

ОУ  „Димитър Матевски” , гр. Меричлери

 1. Учениците от 3 клас изработиха табло за празника.
 2. На 29.10.2019 г. в часа на класа 1-7 клас се проведе беседа на тема: „Заветът на будителите”.
 3. На 31.10.2019 г. в учебните часове по информационни технологии учениците от 5-7 клас ще гледат презентация „1-ви ноември – Ден на народните будители”.

 

ОУ  „Алеко Константинов”,  гр.Димитровград 

1. Кът, посветен на 1 ноември – Денят на народните будители, в централното фоайе на II-ри етаж;

2. Турнир по футбол между всички III-ти класове28.11.2019г.

3. Посещение на градска библиотека „П. Пенев“ – 31.10.2019г.

4. Презентация, посветена на 1 ноември – Денят на народните будители, представена от членове на ученическия парламент – 31.10.2019г.

5. Урок по БЕЛ, посветен на Народните будители, в училищната библиотека;

6. Екскурзия до Шипка и Габрово -1.11.2019г.

7. Екскурзия в Родопите – 1-2.11.2019г.

 

ОУ "П.К.Яворов"

Седмокласниците ще представят презентация на тема: „1 ноември-Ден на народните будители” и дискусия на тема: „Имаме ли нужда от будители днес”, а двама ученици ще прочетат есета, с които са участвали в общинския конкурс за празника.

 

 

 

свали като .pdf