Промяна в адресите и местата за гласуване на 7 секции на територията на Община Димитровград

   177  СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Димитровград уведомява всички избиратели, че във връзка с произвеждането на  изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., има промяна в адресите и местата за гласуване на 7 секции на територията на Община Димитровград, както следва:

Област: ХАСКОВО Община: ДИМИТРОВГРАД                                 Секция: 021
Населено място: ГР.ДИМИТРОВГРАД

 

Спортна зала „Младост”

Бул. „Ст.Стамболов” № 1

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

 

 

00802 БУЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ

003 А , 003 Б , 003 В , 003 Г , 003 Д , 005 А , 005 Б , 005 В , 007 А , 007 Б , 007 В

 

 

01972 УЛ.ИВАЙЛО

002 А , 002 Б , 002 В , 002 Г , 002 Д , 002 Е , 002А

 

       
 

 

Област: ХАСКОВО Община: ДИМИТРОВГРАД                                 Секция: 022
Населено място: ГР.ДИМИТРОВГРАД

 

Спортна зала „Младост”

Бул. „Ст.Стамболов” № 1

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

 

 

01972 УЛ.ИВАЙЛО

004 , 004 А , 004 Б , 006 А , 006 Б

 

 

01986 УЛ.ПЕТЪР БЕРОН

001 А , 001 Б , 003 А , 003 Б , 005 А , 005 Б , 005 В , 005 Г , 006 А , 006 Б , 006 В , 006 Г , 006 Д , 006 Е

 

       
 

 

Област: ХАСКОВО Община: ДИМИТРОВГРАД                                  Секция: 023
Населено място: ГР.ДИМИТРОВГРАД

 

Спортна зала „Младост”

Бул. „Ст.Стамболов” № 1

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

 

 

00802 БУЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ

009 А , 009 Б , 009 В , 009 Г , 011 А , 011 Б

 

 

01643 УЛ.ЗАХАРИ ЗОГРАФ

034 А , 034 Б , 034 В , 034 Г , 034 Д , 034 Е

 

       
 

 

Област: ХАСКОВО Община: ДИМИТРОВГРАД                                 Секция: 024
Населено място: ГР.ДИМИТРОВГРАД

 

СУ „Л.Каравелов”

Ул. „З.Зограф” № 27

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

01969 УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ

002 А , 002 Б , 002 В , 004 А , 004 Б , 004 В , 004 Г , 004 Д , 004 Е , 005 А , 005 Б , 005 В , 005 Г

01986 УЛ.ПЕТЪР БЕРОН

002 А , 002 Б , 002 В , 002 Г

 

Област: ХАСКОВО Община: ДИМИТРОВГРАД                                 Секция: 025
Населено място: ГР.ДИМИТРОВГРАД

 

СУ „Л.Каравелов”

Ул. „З.Зограф” № 27

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00566 УЛ.ДЕВЕТИ МАЙ

001А , 002 А , 002 Б , 003 А , 003 Б , 004 А , 004 Б , 005 А , 005 Б

00936 БУЛ.Г.С.РАКОВСКИ

007 А , 007 Б , 007 В , 010 В , 010 Г , 010 Д , 010 Е , 010 Ж , 010 З

01643 УЛ.ЗАХАРИ ЗОГРАФ

031 А , 031 Б , 032 А , 032 Б , 032 В

02052 УЛ.ВИЛХЕЛМ ПИК

009 А , 009 Б , 012 А , 012 Б

 

Област: ХАСКОВО Община: ДИМИТРОВГРАД `                   Секция: 026
Населено място: ГР.ДИМИТРОВГРАД

 

ДГ „Райна Княгиня”-северен вход

Ул. „З.Зограф” № 30

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00802 БУЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ

004А , 006 А , 006 Б , 006 В , 008 А , 008 Б , 008 В , 008 Г , 008 Д , 010 А , 010 Б , 010 В , 010 Г , 010 Д , 016

00936 БУЛ.Г.С.РАКОВСКИ

003 А , 003 Б , 005 А , 005 Б , 005 В , 008 А , 008 Б , 008 В

 

Област: ХАСКОВО Община: ДИМИТРОВГРАД                                 Секция: 027
Населено място: ГР.ДИМИТРОВГРАД

 

ДГ № 4 (Филиал „Радост”)

Ул. „Хр. Смирненски” № 1

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00583 БУЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

003 А , 003 Б , 003 В , 003 Г , 003 Д , 003 Е

00802 БУЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ

002 , 004 А , 004 Б , 004 В , 004 Г , 004 Д

00905 УЛ.ЛАЙПЦИГ

007 А , 007 Б , 007 В , 007 Г

01434 УЛ.РОМЕН РОЛАН

001 А , 001 Б , 001 В , 002 А , 002 Б , 003 А , 003 Б , 003 В , 003А , 004 А , 004 Б , 013А , 013Б , 018 , 237

 

 

 

 

свали като .pdf