КОНКУРС ЗА ЕСЕ И РИСУНКА на тема „1 ноември –Денят на народните будители”

   294  СЪОБЩЕНИЯ

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОБЯВЯВА

 

 

ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ И РИСУНКА

                                                  на тема

1 ноември –Денят на народните будители”

 

 

Конкурсът има за цел :

-  Да се провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция.

- Стимулиране на фантазията, творческата активност и интерес у учениците .

 

           I. Регламент - ЕСЕ

* Право на   участие  имат  ученици от IV  до XII клас, разделени в две възрастови групи- IV -VII клас, VIII -XII клас;

          *Обем на есето – до 2 стандартни машинописни листа(шрифт Times New Roman, размер 12)

          * Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена от следната информация: име на автора, възраст, училище,  пощенски адрес, телефон, еmail и адрес за контакти;

*Творбите могат да бъдат изпращани от автора, родител/настойник или учител;

          *Всеки участник има право да участва само с една творба;

*Творбата не трябва да е публикувана на друго място или да участва в друг конкурс;

* Участниците да представят творбите си на хартиен носител  до 23.10.2017г. в стая 137, ет.13 Общинска администрация Димитровград.

 

 II. Регламент - РИСУНКА

 

           *Всеки участник може да изпрати не повече от две рисунки, като може да се използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж.

           * Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите.     

           * Всяка рисунка трябва да бъде придружена от следната информация: име на автора, възраст, училище,  пощенски адрес, телефон, еmail и адрес за контакти;

 

           * Учасниците да представят творбите си  до 23.10.2017г. в стая 137, ет.13 Общинска администрация Димитровград.

 

         III. Класирането ще се извърши в две възрастови групи:

        I. възрастова група – IV -VII клас
        * II. възрастова група – VIII - XII клас

 

          IV. Награди и оценяване :

 * Компетентно жури  ще извърши оценяване на есетата и рисунките в двете възрастови групи;

           * Победителите ще получат грамоти и предметни награди.                                            

         

Успех на всички участници !         

 

 

 

 

 

свали като .pdf