Класиране на участниците в Конкурса за "Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки" 2020г.

Класирането на участниците в Конкурса за "Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки" 2020г. можете да видите тук.

Файлове: