Класиране II етап по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград, чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на отопление”

Списъка на одобрените кандидати подали индивидуални или колективни формуляри за участие през II етап по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград, чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на отопление” можете да видите тук.

Файлове: