Г Р А Ф И К за затваряне на детските градини на територията на Община Димитровград през декември 2021 година и януари 2022г.

Г Р А Ф И К

 

за затваряне на детските градини на територията на Община Димитровград през декември 2021 година и януари 2022г.

 

№ по ред

Наименование на ДГ

 

Период на затваряне

1.

ДГ № 1 - „Звънче”

от 29.12.2021г. до 31.12.2021г. вкл.

2.

ДГ № 1 - „Роза”

от 29.12.2021г. до 31.12.2021г. вкл.

3.

ДГ № 1- с. Ябълково

от 29.12.2021г. до 07.01.2022г. вкл.

4.

ДГ № 2 - „Осми март”

от 29.12.2021г. до 31.12.2021г. вкл.

5.

ДГ № 2 - „Приказка”

от 29.12.2021г. до 31.12.2021г. вкл.

6.

ДГ № 2 - с. Горски извор

от 29.12.2021г. до 14.01.2022г. вкл.

7.

ДГ № 3 - кв. Черноконево

от 20.12.2021г. до 07.01.2022г. вкл.

8.

ДГ № 3 - кв. Марийно

от 20.12.2021г. до 14.01.2022г. вкл.

9.

ДГ № 4 - „Пролет”

от 29.12.2021г. до 31.12.2021г. вкл.

10.

ДГ № 4 - „Радост”

от 29.12.2021г. до 31.12.2021г. вкл.

11.

ДГ № 4 - с. Черногорово

от 29.12.2021г. до 07.01.2022г. вкл.

12.

ДГ „Райна Княгиня” - ДГ и ДЯ

от 29.12.2021г. до 31.12.2021г. вкл.

13.

ДГ „Райна Княгиня” - с. Добрич

от 29.12.2021г. до 31.12.2021г. вкл.

14.

ДГ „Слънце” - ДГ и ДЯ

от 29.12.2021г. до 31.12.2021г. вкл.

15.

ДГ „Слънце” - гр. Меричлери

от 20.12.2021г. до 31.12.2021г. вкл.

16.

ДГ „Лилия” – кв. Изток

от 29.12.2021г. до 14.01.2022г. вкл.

 

 

Детските кухни в ДГ „Слънце” и ДГ „Райна Княгиня” ще работят на 29.12., 30.12. и 31.12.2021г. включително.