БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ 080020049

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ 080020049
Във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България и изборите за Народно събрание на 09 юни 2024г., кметът на
Община Димитровград предоставя на разположение на гражданите безплатен
телефонен номер на който всеки избирател може да направи справка по ЕГН за
номера на своята избирателната секция и мястото на гласуване.
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН: 080020049
Време на разположение: Всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч