Анкетно проучване за подготовката на Плана за интегрирано развитие на община Димитровград за периода 2021-2027 г.

Община Димитровград започна подготовката на основния си стратегически документ за следващите 7 години – Плана за интегрирано развитие на общината.

В тази връзка приканваме гражданите, представителите на бизнеса, неправителствения и публичния сектор и всички заинтересовани страни да се включат в настоящото проучване.

С Вашата активност ще допринесете за изготвянето на най-важния за общината документ, който ще очертае основните приоритети и насоки за развитие в периода 2021-2027 година. 

Анкетата е анонимна. Крайният срок за попълване изтича на 9 декември.

За участие, кликнете ТУК.