Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 631 от 17.11.2023 година

Публикувано на: петък, 17.11.2023 год.

Валидно до: петък, 01.12.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 631 от 17.11.2023 година

До:

РАДКА МИТЕВА БЕХОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000635 от 10.19.2021 г.;

СВЕТОСЛАВ КРАСИМИРОВ ЗАПРЯНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001087 от 02.11.2023 г.;

ДИМО ЖИВКОВ ИВАНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001086 от 02.11.2023 г.;

ДП. КОМЕРС ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: МАРИЯНА ПАНЕВА ЙОЛДОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000635 от 10.19.2021 г.;

ХРИСТОС КОСТОС МИТРОГЛУ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000639 от 10.09.2021 г.;

КРЕМЕНА ИЛИЕВА БЕЛБЕРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000074 от 19.02.2021 г.;

ИБРАХИМ КЕМАЛ БЕЙСИМ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000062 от 19.02.2021 г.;

ВАЛЕОС ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ТЕНЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000042 от 16.02.2021 г.;

ДНК – МЕРИЧЛЕРИ ООД, ПРЕСТАВЛЯВАН ОТ: НИКОЛАЙ ДЕНЧЕВ НИКОЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000010 от 16.02.2021 г.;

АПОСТОЛЯ КОСТОС МИТРОГЛУ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000640 от 10.09.2021 г.;

ПАВЛИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000105 от 19.02.2021 г.;

ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000073 от 19.02.2021 г.;

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.