Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 610 от 26.10.2023 година

Публикувано на:четвъртък, 26.10.2023 год.

Валидно до: четвъртък, 09.11.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 610 от 26.10.2023 година

До:

ГЕРГАНА ДОБРОМИРОВА МУРДЖЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001292 от 12.10.2022 г.;

ГЕНО ГИНЕВ ГЕНЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000529 от 12.05.2022 г.;

ГЕОРГИ СЛАВЕЙКОВ ГЕОРГИЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000515 от 12.05.2022 г.;

ТОДОРКА АНДРЕЕВА ПЕТРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000830 от 29.09.2022 г.;

ГЕРГАНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000466 от 05.05.2022 г.;

АНГЕЛ РАДАНОВ МИЛАНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000193 от 23.02.2021 г.;

СТАНЧО РУМЕНОВ ШИШКОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000202 от 23.02.2021 г.;

МАРИЙКА МЕТОДИЕВА ЦАНЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000412 от 11.06.2021 г.;

БРЕЙВХАРТ ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ЛЮБНА САЙЕТ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000543 от 16.05.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.