Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 54 от 23.01.2023 година

Публикувано на: понеделник, 23.01.2023 год.

Валидно до: понеделник, 06.02.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 54 от 23.01.2023 година

До:

АНГЕЛ ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001430 от 21.10.2022 г.;

РАДКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001461 от 26.10.2022 г.;

ЗЛАТКА ДАНАИЛОВА ОГНЯНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001428 от 21.10.2022 г.;

ИВАН ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001429 от 21.10.2022 г.;

ПАНКА ДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001411 от 20.10.2022 г.;

ЖЕЧО РАДЕВ ПЕТРОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001410 от 20.10.2022 г.;

МАРИЯНА ОГНЯНОВА МИТЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001466 от 26.10.2022 г.;

ЗОЯ ИВАНОВА РАДЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001413 от 20.10.2022 г.;

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001404 от 19.10.2022 г.;

КЪТА ЦВЕТКОВА НАЙДЕНОВА - ГОСПОДИНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001437 от 24.10.2022 г.;

МИТКО БОНЧЕВ МИТЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001467 от 26.10.2022 г.;

ЯНКО ЯНАКИЕВ КОСТОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001534 от 11.11.2022 г.;

ЯНКА РАДЕВА АНГЕЛОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001535 от 11.11.2022 г.;

ТИХОМИР ЖЕЛЯЗКОВ ПЕНЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001596 от 19.12.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.