Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 53 от 20.01.2023 година

Публикувано на: петък, 20.01.2023 год.

Валидно до: петък, 03.02.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 53 от 20.01.2023 година

До:

ЕЛЕНА ЖИВКОВА КОСТАДИНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000724 от 28.09.2022 г.;

БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ХАРИТОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001220 от 10.10.2022 г.;

БОРИСЛАВ РУМЕНОВ ВЪЛЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001473 от 27.10.2022 г.;

СЕВДИЕ МЕХМЕД МУСТАФА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001066 от 05.10.2022 г.;

ТОНКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001483 от 31.10.2022 г..