Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 48 от 15.08.2019 година

   69  Съобщения - Местни данъци и такси

Публикувано на: четвъртък, 15.08.2019 год.

Валидно до: четвъртък, 29.08.2019 год. включително

 

 

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12-  48 от  15.08.2019 година

 

 

До:

 

 

  1. РУСА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000392/10.06.2019 г.;

  1. ДИМО ЯНЕВ ГЕОРГИЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000237/11.04.2019 г.

 

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес:                             гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

свали като .pdf