Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 44 от 09.07.2019 година

   80  Съобщения - Местни данъци и такси

Публикувано на: вторник, 09.07.2019 год.

Валидно до: вторник, 23.07.2019 год. включително

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 44  от 09.07.2019 година

До:

  1. КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЯНЧЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000198/08.04.2019 г.;

  1. ИВАН СИМОВ ИЛИЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000551/27.09.2018 г.;

  1. АТАНАС КОЛЕВ ШАЛАМАНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000309/27.05.2019 г.;

  1. САШО АТАНАСОВ САШЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000345/22.05.2018 г.;

  1. МАРИЙКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000138/02.04.2019 г.;

  1. ДИНКО ЕВГЕНИЕВ ОГНЯНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000080/27.03.2019 г.;

  1. БОНЧО АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000687/09.10.2018 г.;

  1. ВЛАДИМИР АСЕНОВ ВЛАДИМИРОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000433/04.07.2018 г.;

9. МАНА СТАЙКОВА БАКАЛОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000719/12.10.2018 г.;

  1. АНГЕЛ ТОДОРОВ АНТОНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000109/28.03.2019 г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес:                             гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

свали като .pdf