Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 438 от 30.11.2022 година

Публикувано на: сряда, 30.11.2022 год.

Валидно до: сряда, 14.12.2022 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 438 от 30.11.2022 година

До:

ПЕНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001494 от 01.11.2022 г.;

АХМЕД МИТКОВ АСЕНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000699 от 28.09..2022 г.;

СТОЙЧО МИТКОВ АСЕНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000720 от 28.09.2022 г.;

ВАСИЛ АНГЕЛОВ САШОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000812 от 29.09.2022 г.;

ИЛИЯ ЩЕРЕВ АТАНАСОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000681 от 27.09.2022 г.;

ТЕОДОР АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000706 от 28.09.2022 г.;

МАРИАНА РУСЕНОВА ЕМИЛОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000914 от 30.09.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.