Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 413 от 25.11.2022 година

Публикувано на: петък, 25.11.2022 год.

Валидно до: петък, 09.12.2022 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 413 от 25.11.2022 година

До:

МИШО ХРИСТОВ БОРИСОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000955 от 03.10.2022 г.;

ВАЛЯ ИВАНОВА РАДЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001092 от 05.10..2022 г.;

ЗЛАТКО ТОДЕВ ДЕЛЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000662 от 27.09.2022 г.;

СТАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001106 от 05.10.2022 г.;

ЙОРДАНКА БОНЧЕВА РАДЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001102 от 05.10.2022 г.;

ВАСИЛ РУСЕВ РУСЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000890 от 30.09.2022 г..

СТОЯН ГОЧЕВ ЧЕЛЕБИЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000822 от 29.09.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.