Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 411 от 23.11.2022 година

Публикувано на: сряда, 23.11.2022 год.

Валидно до: сряда, 07.12.2022 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 411 от 23.11.2022 година

До:

ХРИСТО ТОДОРОВ ЛАЗОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001454 от 26.10.2022 г.;

ИЛИЯНА БАНЕВА ИВАНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000874 от 30.09..2022 г.;

ГАННА ТЕПЕЛИЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001101 от 05.10.2022 г.;

АЛЕКСАНДЪР ЯНЕВ АТАНАСОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001174 от 07.10.2022 г.;

АНКА АСЕНОВА МИТЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000889 от 30.09.2022 г.;

НАТАЛИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000631 от 27.09.2022 г..

ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ГЕОРГИЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000976 от 03.10.2022 г.;

ГОСПОДИН ГОГОВ МАРИНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000657 от 27.09.2022 г.;

КЛАРА ВЕСКОВА ВАСИЛЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001192 от 07.10.2022 г.;

ГАЛЯ ДАНЧЕВА ИЛИЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000630 от 27.09.2022 г.;

ИВАН НАНЕВ ГЕОРГИЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000923 от 30.09.2022 г.;

ТАНЯ ДИМИТРОВА ГЕНЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001093 от 05.10.2022 г.;

АННА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001254 от 11.10.2022 г.;

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ПЕЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001262 от 11.10.2022 г.;

КАТЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001355 от 17.10..2022 г.;

ТАНЯ ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001377 от 17.10.2022 г.;

ИВАН ДИМИТРОВ БИНЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000944 от 03.10.2022 г.;

МИТКО ЙОВЧЕВ АНГЕЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000832 от 29.09.2022 г.;

ТИНКА ВЪЧЕВА ГАНЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000953 от 03.10.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.