Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 410 от 22.11.2022 година

Публикувано на: вторник, 22.11.2022 год.

Валидно до: вторник, 06.12.2022 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 410 от 22.11.2022 година

До:

РАДИ БОНЕВ РАДЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001390 от 18.10.2022 г.;

ПЕТЪР ДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001490 от 31.10..2022 г.;

ЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001418 от 21.10.2022 г.;

МИТКО ПЕТРОВ КИСЬОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000674 от 27.09.2022 г.;

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА МАНОЛОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001444 от 25.10.2022 г.;

НИКОЛИНА ИВАНОВА БАИРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001474 от 27.10.2022 г..

ДИЧКА ПЕТКОВА ТЕНЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001415 от 20.10.2022 г.;

РАДОСТИНА ИВАНОВА КИРИЛОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001412 от 20.10.2022 г.;

АТАНАС РУСИНОВ АТАНАСОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001409 от 20.10.2022 г.;

НИКОЛА ИВАНОВ ГРОЗЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001419 от 21.10.2022 г.;

РОСЕН ИВАНОВ ГРОЗЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001420 от 21.10.2022 г.;

ЯНИСАЛЕКСАНДРОС ЮВАНАКИС

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000780 от 28.09.2022 г.;

ИЛИАН ТОДОРОВ ЛАЗОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001455 от 26.10.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.