Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 398 от 14.06.2023 година

Публикувано на: сряда, 14.06.2023 год.

Валидно до: сряда, 28.06.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 398 от 14.06.2023 година

До:

КОСТАДИН МАТЕЕВ МАТЕЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000177 от 12.01.2023 г.;

ЛЕКО ТОДОРОВ ЛЕКОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000410 от 23.01.2023 г.;

ВЕСА ТАНЕВА ГЮМИШЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000465 от 30.01.2023 г.;

СТОЯН АНКОВ АНГЕЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000267 от 18.01.2023 г.;

СТЕФАН ИВАНОВ ЧЕРНЯШКИ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000402 от 23.01.2023 г.;

ТАНЯ ВАСИЛЕВА ПАУНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000463 от 30.01.2023 г.;

НИКОЛИНКА ТОДЕВА МИТЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000321 от 20.01.2023 г.;

МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА ГЕНЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000296 от 19.01.2023 г.;

ИВАН ПЕНКОВ ГЕНЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000295 от 19.01.2023 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.