Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 391 от 18.11.2022 година

Публикувано на: петък, 18.11.2022 год.

Валидно до: петък, 02.12.2022 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 391 от 18.11.2022 година

До:

СТАНИМИР НИКОЛАЕВ КАРАДЖОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001245 от 11.10.2022 г.;

ТИНКА ЙОРДАНОВА ПАПАЗОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000868 от 29.09.2022 г.;

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПАПАЗОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000867 от 29.09.2022 г.;

АТАНАСКА МИТЕВА ЧАКЪРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001348 от 17.10.2022 г.;

ПЕТКО ИВАНОВ СЛАВОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000700 от 28.09.2022 г.;

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001181 от 07.10.2022 г..

ИРИНКА МИНЧЕВА ВЛАШЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000990 от 03.10.2022 г.;

НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000884 от 30.09.2022 г.;

СОФИЯ ЖОРОВА КАРАБАШЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000887 от 30.09.2022 г.;

МИХАИЛ САШЕВ САШЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000673 от 27.09.2022 г.;

АНТОН ВЕЛКОВ ХРИСТОЗОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001202 от 10.10.2022 г.;

БОРИСЛАВ ДЕЛЧЕВ БОЖИНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000689 от 27.09.2022 г.;

ЯНЧО ГЕНЧЕВ ИВАНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000896 от 30.09.2022 г.;

ИВАНКА МИТКОВА ИСАЙЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001308 от 13.10.2022 г.;

РОСИЦА ДИНЕВА МАНЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001345 от 17.10.2022 г.;

НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ВАНЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000624 от 27.09.2022 г.;

ДОБРОСЛАВА СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001395 от 19.10.2022 г.;

ДИЯНА СТОЙЧЕВА ТОМАСЕЛО

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000551 от 10.06.2020 г.;

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА СОТИРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000532 от 02.06.2020 г.;

ЗЛАТКА ВЛАДИМИРОВА ВИТАНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000522 от 01.06.2020 г.;

ДАНИЕЛА АНДРЕЕВА АНГЕЛОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000886 от 17.11.2021 г.;

КИЧКА ИВАНОВА КОРЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000791 от 26.10.2021 г.;

РУМЯНА НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000956 от 26.11.2021 г.;

КАМЕЛИЯ ГОСПОДИНОВА ПЕТРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000901 от 18.11.2021 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.