Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 382 от 08.06.2023 година

Публикувано на: четвъртък, 08.06.2023 год.

Валидно до: четвъртък, 22.06.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 382 от 08.06.2023 година

До:

НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000612 от 18.05.2023 г.;

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МИТЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000059 от 10.01.2023 г.;

СИМЕОН СТЕФЧЕВ СИМЕОНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000050 от 10.01.2023 г.;

ПЕТЯ ТРИФОНОВА КОЛЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000002 от 04.01.2023 г.;

ЯНКО НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000003 от 04.01.2023 г.;

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ИВАНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000449 от 26.01.2023 г.;

ПАВЕЛ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000597 от 03.05.2023 г.;

МИЛЕН ДИМОВ СРЕБРЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000255 от 18.01.2023 г.;

МАРИЯ СТОЕВА ГОСПОДИНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000513 от 13.02.2023 г.;

ХРИСТО СТАНЧЕВ ХРИСТОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000130 от 12.01.2023 г.;

ПЛАМЕН ЙОВЧЕВ ВЕЛКОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000191 от 13.01.2023 г.;

ГОШО МЕТОДИЕВ ТОЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000143 от 12.01.2023 г.;

ЕЛЕНА ЖЕКОВА ГОЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000141 от 12.01.2023 г.;

ИВАН КРЪСТЕВ ПЕТРОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000208 от 13.01.2023 г.;

ТОДОР МАРИНОВ МАРИНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000609 от 17.05.2023 г.;

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000241 от 16.01.2023 г.;

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000611 от 18.05.2023 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.