Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 2 от 04.01.2023 година

Публикувано на: сряда, 04.01.2023 год.

Валидно до: сряда, 18.01.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 2 от 04.01.2023 година

До:

ЖАНА АТАНАСОВА УЗУНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации от Община Бургас № 08-00-1571 от 17.12.2022г.;

ПЕТЯ ТОНЕВА ДИМОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001186 от 07.10.2022 г.;

МИТКО ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001571 от 23.11.2022 г.;

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001048 от 04.10.2022 г.;

ГОЧО ИВАНОВ ГОЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001432 от 21.10.2022 г.;

ВАСИЛ ТОДОРОВ ЛАЗОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001456 от 26.10..2022 г.;

ИРИНА ЖЕКОВА МАНОЛОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000691 от 27.09.2022 г.;

РАДКО КОЛЕВ МАНОЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000758 от 28.09.2022 г.;

ТИНКА ХРИСТОВА ВЪЛЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000698 от 28.09.2022 г.;

ЖИВКО ДИМИТРОВ ПАРХОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000483 от 26.05.2020 г.;

ДАФИНКА БЛАГОЕВА СТАИНКО

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000465 от 21.05.2020 г.;

ЖИВКА ПЕТКОВА ТИЛЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001529 от 11.11.2022 г.;

ДАНИЕЛА ЖИВКОВА РАЛЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001344 от 17.10.2022 г.;

ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ДЯКОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000796 от 29.09.2022 г.;

АНДОН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000766 от 28.09.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.