Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 19 от 15.07.2020 година

Публикувано на: сряда, 15.07.2020 год.

Валидно до: сряда, 29.07.2020 год. Включително

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 19  от  15.07.2020 година

До:

  1. МИЛЕН ИВАНОВ ЧАТОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000036/19.02.2020 г.;

  1. МАРИЯ АТАНАСОВА ЕГОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000233/09.03.2020 г.;

  1. КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000496/27.05.2020 г.;

  1. ХРИСТО ИЛЧЕВ ДИМИТРОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000191/04.03.2020 г.;

  1. ЙОРДАН ГОСПОДИНОВ ЙОРДАНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000282/16.03.2020 г.;

  1. НЕДЯЛКО МАРИНОВ ЖЕЛЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000108/25.02.2020 г.;

  1. ХРИСТИНА МИТКОВА БОНЧЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000343/07.04.2020 г.;

  1. НЕЙЧО ДЕЛЧЕВ НЕЙЧЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000206/06.03.2020 г.

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

 

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.