Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 17 от 09.07.2020 година

Публикувано на: четвъртък, 09.07.2020 год.

Валидно до: четвъртък, 23.07.2020 год. Включително

 

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 17 от  09.07.2020 година

 

До:

 1. ПЕЙДЖАН БЕКИР ХАЛИЛ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000291/27.05.2019 г.;

 1. НАЙДЕН ВАСИЛЕВ ТАНЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000166/03.04.2019 г.;

 1. РУСИ ИВАНОВ ИВАНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000581/01.10.2018 г.;

 1. ИВАНКА РАДЕВА МИРЧЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000653/05.10.2018 г.;

 1. ДЕМИР АСЕНОВ ДИМИТРОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000115/26.02.2020 г.;

 1. ПЕТЪР СИМЕОНОВ ИЛИЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000174/03.04.2019 г.;

 1. САШО ИВАНОВ ЯНКОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000476/28.06.2019 г.;

 1. КРАСИМИР АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000566/28.09.2018 г.;

 1. МЮМЮН РАМАДАН САДУЛА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000944/20.11.2018 г.;

 1. ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ БИСЕРОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000697/10.10.2018 г.;

 1. ДЕМИР РАДЕВ МАРИНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000187/04.03.2020 г.;

 1. МАРИЙКА ИВАНОВА ИВАНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000544/26.09.2018 г.;

 1. ИЛИЯ ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000185/04.03.2020 г.;

 1. ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000575/14.12.2017 г.;

 1. ТОНЧО ИВАНОВ КОЛЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000344/22.05.2018 г.;

 1. РУМЕН АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000557/27.09.2018 г.;

 1. ХАТИДЖЕ ИСМАИЛОВА ДАНЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000373/24.04.2020 г.;

 1. МИНКА КОСТОВА МИНЧЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000730/15.10.2018 г.;

 1. СЛАВКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000943/20.11.2018 г.;

 1. ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ НАЧЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000473/14.09.2018 г.;

 1. ЯНКА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000474/14.09.2018 г.;

 1. ЮЛИЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000042/19.02.2020 г.

 1. ИЛИЯ СЛАВЧЕВ ОГНЯНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000349/13.04.2020 г.

 1. ИЛИАНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000390/04.05.2020 г.

 1. АНЯ МИЛЕНОВА ЮЛИЯНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000234/11.03.2020 г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.