Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 16 от 23.06.2020 година

Публикувано на: вторник, 23.06.2020 год.

Валидно до: вторник, 07.07.2020 год. Включително

 

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 16  от  23.06.2020 година

 

До:

 1. РАДИ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000915/01.11.2019 г.;

 1. РАДА ДОБРЕВА АНГЕЛОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000913/01.11.2019 г.;

 1. ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000914/01.11.2019 г.;

 1. МИТРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000916/01.11.2019 г.;

 1. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000850/14.10.2019 г.;

 1. ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000323/28.05.2019 г.;

 1. ТОНЮ МИТЕВ КОЛЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000132/27.02.2020 г.;

 1. РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000025/14.02.2020 г.;

 1. НЕДЯЛКО МАРИНОВ ЯНКОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000334/06.04.2020 г.;

 1. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000864/08.11.2018 г.;

 1. ГЕОРГИ КАЛИНОВ КОЛЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000181/29.03.2018 г.;

 1. КРАСИМИР КРЪСТЕВ СТЕФАНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000545/26.09.2018 г.;

 1. ПЕНЮ ИВАНОВ ТАНЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000517/25.09.2018 г.;

 1. ДИМИТЪР АНДОНОВ ДАНЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000167/02.03.2020 г.;

 

 

 1. ВЛАДИМИР ХРИТОЗОВ СТАНЧЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000548/27.09.2018 г.;

 1. ИВАНКА АНГЕЛОВА МАРКОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000649/05.10.2018 г.;

 1. РАДИ ТАНЕВ РАДЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000411/13.06.2018 г.;

 1. ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000554/27.09.2018 г.;

 1. ТАНЬО ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000315/27.05.2019 г.;

 1. СТАНКА ГЕОРГИЕВА КУНЧЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001007/27.12.2019 г.;

 1. ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001006/27.12.2019 г.;

 1. ДАНИЕЛА КОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000347/07.04.2020 г.

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.