Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 126 от 10.02.2023 година

Публикувано на петък:, 10.02.2023 год.

Валидно до: петък, 24.02.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 126 от 10.02.2023 година

До:

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001203 от 10.10.2022 г.;

ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА КОЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001104 от 05.10.2022 г.;

КИНКА МИНКОВА МАРИНЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000712 от 28.09.2022 г.;

ДЕЛЯНА СТРАХИЛОВА МАРИНЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001207 от 10.10.2022 г.;

ГАНКА ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001460 от 26.10.2022 г.;

БАЙРЯМ ХАСАНОВ МУСТАФОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001462 от 26.10.2022 г.;

ЗОЯ ЩЕЛЯНОВА ОГНЯНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001463 от 26.10.2022 г.;

НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001445 от 25.10.2022 г.;

ОГНЯН БОНЧЕВ МИТЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001469 от 26.10.2022 г.;

ХРИСТО БОНЧЕВ МИТКОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001468 от 26.10.2022 г.;

СИМЕОН МИТЕВ СИМЕОНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001459 от 26.10.2022 г.;

ДИНКО ХУБЕНОВ ИВАНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000464 от 21.05.2020 г..

ХРИСТО НИКОЛОВ ХАРЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000420 от 13.05.2020 г.;

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДЕМИРЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000415 от 12.05.2020 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.