Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 499 от 09.12.2022 година

Публикувано на: петък, 09.12.2022 год. Валидно до: петък, 23.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 499 от 09.12.2022 година До: ГЕРГАНА ТОНЕВА МИНЧЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000998 от 03.10.2022 г.; МИНЧО ТОНЕВ МИНЧЕВ Акт за установяване на задължение…

ПР – 12- 494 от 07.12.2022

Публикувано на: СРЯДА, 07.12.2022 год. Валидно до: СРЯДА 21.12.2022 год. /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР – 12- 494 от 07.12.2022 година До: ДИЯНА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001171 от 07.10.2022 г.; ТОДОР АНТОНОВ АСЕНОВ Акт за установяване на задължение по…

ПР – 12- 484 от 06.12.2022 година

Публикувано на: вторник, 06.12.2022 год. Валидно до: вторник 20.12.2022 год. /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР – 12- 484 от 06.12.2022 година До: МАРИЯ ТЕНЧЕВА ГОСПОДИНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000693 от 27.09.2022 г.; ДОНКА ТАНЕВА ЙОРДАНОВА Акт за установяване на задължение по…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 472 от 05.12.2022 година

Публикувано на: ПОНЕДЕЛНИК, 05.12.2022 год. Валидно до: ПОНЕДЕЛНИК 19.12.2022 год. /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 472 от 05.12.2022 година До: ПЕТКО ЖЕКОВ ДЕЧЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001212 от 10.10.2022 г.; ЛИНА ГРИГОРОВА НЕДЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 469 от 02.12.2022 година

Публикувано на: петък, 02.12.2022 год. Валидно до: петък, 16.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 469 от 02.12.2022 година До: ТЕНЧО НИКОВ ТЕНЧЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001050 от 04.10.2022 г.; МИЛЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕРЕНСКА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 438 от 30.11.2022 година

Публикувано на: сряда, 30.11.2022 год. Валидно до: сряда, 14.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 438 от 30.11.2022 година До: ПЕНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001494 от 01.11.2022 г.; АХМЕД МИТКОВ АСЕНОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 426 от 29.11.2022 година

Публикувано на: вторник, 29.11.2022 год. Валидно до: вторник, 13.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 426 от 29.11.2022 година До: ТЕОДОРА РУСЕВА ДЕЛЧЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001548 от 14.11.2022 г.; МАРА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 424 от 28.11.2022 година

Публикувано на: понеделник, 28.11.2022 год. Валидно до: понеделник, 12.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 424 от 28.11.2022 година До: ИВАНКА ДОНЕВА ГОСПОДИНОВА - ИЛИЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001505 от 02.11.2022 г.; ЗЛАТИН ДОНЕВ ГОСПОДИНОВ Акт за установяване…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 413 от 25.11.2022 година

Публикувано на: петък, 25.11.2022 год. Валидно до: петък, 09.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 413 от 25.11.2022 година До: МИШО ХРИСТОВ БОРИСОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000955 от 03.10.2022 г.; ВАЛЯ ИВАНОВА РАДЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 411 от 23.11.2022 година

Публикувано на: сряда, 23.11.2022 год. Валидно до: сряда, 07.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 411 от 23.11.2022 година До: ХРИСТО ТОДОРОВ ЛАЗОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001454 от 26.10.2022 г.; ИЛИЯНА БАНЕВА ИВАНОВА Акт за установяване на задължение…