Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 546 от 16.12.2022 година

Публикувано на: петък, 16.12.2022 год. Валидно до: петък, 30.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 546 от 16.12.2022 година До: ДИМИТРИЯ ПАНЧЕВА ПЕТРОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000872 от 30.09.2022 г.; ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 545 от 14.12.2022 година

Публикувано на: сряда, 14.12.2022 год. Валидно до: сряда, 28.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 545 от 14.12.2022 година До: ЙОВКО БОРИСОВ ФИЛЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001551 от 16.11.2022 г.; СВЕТОСЛАВ ВИЛИ ВЕЛЧЕВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 521 от 13.12.2022 година

Публикувано на: вторник, 13.12.2022 год. Валидно до: вторник, 27.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 521 от 13.12.2022 година До: НЕВЕНА ЖИВКОВА ЖЕЛЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001340 от 17.10.2022 г.; ДЕНИЦА ЖИВКОВА ЖЕЛЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 500 от 12.12.2022 година

Публикувано на: понеделник, 12.12.2022 год. Валидно до: понеделник, 26.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 500 от 12.12.2022 година До: МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000995 от 03.10.2022 г.; ЯНЧО АТАНАСОВ ЯНЕВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 499 от 09.12.2022 година

Публикувано на: петък, 09.12.2022 год. Валидно до: петък, 23.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 499 от 09.12.2022 година До: ГЕРГАНА ТОНЕВА МИНЧЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000998 от 03.10.2022 г.; МИНЧО ТОНЕВ МИНЧЕВ Акт за установяване на задължение…

ПР – 12- 494 от 07.12.2022

Публикувано на: СРЯДА, 07.12.2022 год. Валидно до: СРЯДА 21.12.2022 год. /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР – 12- 494 от 07.12.2022 година До: ДИЯНА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001171 от 07.10.2022 г.; ТОДОР АНТОНОВ АСЕНОВ Акт за установяване на задължение по…

ПР – 12- 484 от 06.12.2022 година

Публикувано на: вторник, 06.12.2022 год. Валидно до: вторник 20.12.2022 год. /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР – 12- 484 от 06.12.2022 година До: МАРИЯ ТЕНЧЕВА ГОСПОДИНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000693 от 27.09.2022 г.; ДОНКА ТАНЕВА ЙОРДАНОВА Акт за установяване на задължение по…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 472 от 05.12.2022 година

Публикувано на: ПОНЕДЕЛНИК, 05.12.2022 год. Валидно до: ПОНЕДЕЛНИК 19.12.2022 год. /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 472 от 05.12.2022 година До: ПЕТКО ЖЕКОВ ДЕЧЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001212 от 10.10.2022 г.; ЛИНА ГРИГОРОВА НЕДЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 469 от 02.12.2022 година

Публикувано на: петък, 02.12.2022 год. Валидно до: петък, 16.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 469 от 02.12.2022 година До: ТЕНЧО НИКОВ ТЕНЧЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001050 от 04.10.2022 г.; МИЛЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕРЕНСКА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 438 от 30.11.2022 година

Публикувано на: сряда, 30.11.2022 год. Валидно до: сряда, 14.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 438 от 30.11.2022 година До: ПЕНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001494 от 01.11.2022 г.; АХМЕД МИТКОВ АСЕНОВ Акт за установяване на задължение…