Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 126 от 10.02.2023 година

Публикувано на петък:, 10.02.2023 год. Валидно до: петък, 24.02.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 126 от 10.02.2023 година До: НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001203 от 10.10.2022 г.; ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА КОЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 125 от 09.02.2023 година

Публикувано на:четвъртък, 09.02.2023 год. Валидно до: четвъртък, 23.02.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 125 от 09.02.2023 година До: БУДИН МАРТИНОВ МИТКОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000845 от 29.09.2022 г.; ИЛИЯ СИМЕОНОВ ДИНКОВ Акт за установяване на задължение по…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 83 от 30.01.2023 година

Публикувано на: понеделник, 30.01.2023 год. Валидно до: понеделник, 13.02.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 83 от 30.01.2023 година До: АНТОНИЯ ПАНЧЕВА АНГЕЛОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000800 от 02.09.2019 г.; ЕЛЕНА НЕДЯЛКОВА ХРИСТОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 54 от 23.01.2023 година

Публикувано на: понеделник, 23.01.2023 год. Валидно до: понеделник, 06.02.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 54 от 23.01.2023 година До: АНГЕЛ ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001430 от 21.10.2022 г.; РАДКА ХРИСТОВА ИВАНОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 53 от 20.01.2023 година

Публикувано на: петък, 20.01.2023 год. Валидно до: петък, 03.02.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 53 от 20.01.2023 година До: ЕЛЕНА ЖИВКОВА КОСТАДИНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000724 от 28.09.2022 г.; БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ХАРИТОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 32 от 18.01.2023 година

Публикувано на сряда:, 18.01.2023 год. Валидно до: сряда, 01.02.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 32 от 18.01.2023 година До: СТАНИСЛАВ ДАНЧЕВ ДИМИТРОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000688 от 27.09.2022 г.; ВАНЯ ТОДОРОВА РУСЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 29 от 16.01.2023 година

Публикувано на:понеделник, 16.01.2023 год. Валидно до: понеделник, 30.01.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 29 от 16.01.2023 година До: ДИМО ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000709 от 28.09.2022 г.; БОЙЧО ГЕОРГИЕВ БОЙЧЕВ Акт за установяване на задължение по…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 5 от 05.01.2023 година

Публикувано на:четвъртък, 05.01.2023 год. Валидно до: четвъртък, 19.01.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 5 от 05.01.2023 година До: ГАЛИНА НЕДЯЛКОВА АТАНАСОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001297 от 12.10.2022г.; ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ЖЕЛЕВ Акт за установяване на задължение по декларации…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 2 от 04.01.2023 година

Публикувано на: сряда, 04.01.2023 год. Валидно до: сряда, 18.01.2023 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -  2  от  04.01.2023 година   До: ЖАНА АТАНАСОВА УЗУНОВА Акт за установяване на задължение по декларации от Община Бургас № 08-00-1571 от 17.12.2022г.; ПЕТЯ ТОНЕВА ДИМОВА Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 1 от 03.01.2023 година

Публикувано на: вторник, 03.01.2023 год. Валидно до: вторник, 17.01.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 1 от 03.01.2023 година До: ДЕСИСЛАВА ГЕНЧЕВА ТЕНЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001517 от 03.11.2022 г.; ДАЯНА – ДИЯНА БОЯДЖИЕВА ЕТ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ДИЯНА…