Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 249 от 06.04.2023 година

Публикувано на: четвъртък, 06.04.2023 г. Валидно до: четвъртък, 20.04.2023 г., включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 249 от 06.04.2023 година До: ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИЛИЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000536 от 07.03.2023 г.; НАСКО ДИМОВ ДИМОВ, Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 248 от 05.04.2023 година

Публикувано на сряда:, 05.04.2023 год. Валидно до: сряда, 19.04.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 248 от 05.04.2023 година До: ДИАНА НИКОЛАЕВА ДЕЛЧЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000369 от 23.01.2023 г.; ЛЮБОМИР ДЕЛЧЕВ СЛАВЧЕВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 247 от 04.04.2023 година

Публикувано на вторник:, 04.04.2023 год. Валидно до: вторник, 18.04.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 247 от 04.04.2023 година До: ЕЛИЯНКА ДИМИТРОВА КИРЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000431 от 25.01.2023 г.; ДОБРИ ДОБРЕВ БЕКЯРОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 231 от 31.03.2023 година

Публикувано на петък:, 31.03.2023 год. Валидно до: петък, 14.04.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 231 от 31.03.2023 година До: ВЕЛИН ТОШКОВ ТОДОРОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000004 от 05.01.2023 г.; СЪБКА ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 204 от 28.03.2023 година

Публикувано на вторник:, 28.03.2023 год. Валидно до: вторник, 11.04.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 204 от 28.03.2023 година До: НИКОЛИНА РУСЕВО ДИМИТРОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000075 от 10.01.2023 г.; БОЙКО ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 199 от 23.03.2023 година

Публикувано на четвъртък:, 23.03.2023 год. Валидно до: четвъртък, 06.04.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 199 от 23.03.2023 година До: ДИМО ТАНЧЕВ ДИМОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000029 от 10.01.2023 г.; ХРИСТИНА МИТКОВА БОНЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 198 от 21.03.2023 година

Публикувано на вторник:, 21.03.2023 год. Валидно до: вторник, 04.04.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 198 от 21.03.2023 година До: ПАНЧО ДАНЕВ ИВАНОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000125 от 11.01.2023 г.; МИТХАТ МУРАД МУРАД Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 197 от 20.03.2023 година

Публикувано на понеделник:, 20.03.2023 год. Валидно до: понеделник, 03.04.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 197 от 20.03.2023 година До: СЛАВЧО СИМЕОНОВ ЯНЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000042 от 10.01.2023 г.; ИВАНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 128 от 22.02.2023 година

Публикувано на сряда:, 22.02.2023 год. Валидно до: сряда, 08.03.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 128 от 22.02.2023 година До: БИЛЯНА МАРИНОВА ДОБРЕВА Акт за установяване на задължение по декларации от община Чирпан с № 874 / 17.08.2022 г.; Акт за установяване на…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 127 от 13.02.2023 година

Публикувано на понеделник:, 13.02.2023 год. Валидно до: понеделник, 27.02.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 127 от 13.02.2023 година До: РАДКА КИРИЛОВА КУЗМАНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001438 от 24.10.2022 г.; КАТЕРИНА РАДЕВА ИВАНОВА Акт за установяване на задължение…