Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 358 от 30.05.2023 година

Публикувано на: вторник, 30.05.2023 год. Валидно до: вторник, 13.06.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 358 от 30.05.2023 година До: БОРИС СИМЕОНОВ ПЕТКОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000106 от 11.01.2023 г.; ТАНЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 357 от 29.05.2023 година

Публикувано на: понеделник, 29.05.2023 год. Валидно до: понеделник, 12.06.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 357 от 29.05.2023 година До: ТАНЯ РАДЕВА ГОЧЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000079 от 10.01.2023 г.; ТЕМЕНУЖКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 356 от 25.05.2023 година

Публикувано на: четвъртък, 25.05.2023 год. Валидно до: четвъртък, 08.06.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 356 от 25.05.2023 година До: МИМА ДАМЯНОВА СТОЯНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000577 от 04.04.2023 г.; ДОНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 338 от 23.05.2023 година

Публикувано на: вторник, 23.05.2023 год. Валидно до: вторник, 06.06.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 338 от 23.05.2023 година До: ЮМЮГЮЛ МЮМЮНОВА СЮЛЕЙМАНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000041 от 19.01.2023 г. от Община Кърджали; АЛЬОША ИВОВ АНГЕЛОВ Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 337 от 22.05.2023 година

Публикувано на: понеделник, 22.05.2023 год. Валидно до: понеделник, 05.06.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 337 от 22.05.2023 година До: МАРИЙКА ГОЧЕВА ДАСКАЛОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000095 от 10.01.2023 г.; ИВАНКА СТЕФАНОВА ТАНЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 336 от 19.05.2023 година

Публикувано на: петък, 19.05.2023 год. Валидно до: петък, 02.06.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 336 от 19.05.2023 година До: ХРИСТИНА АСЕНОВА ОГНЯНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000496 от 02.02.2023 г.; ЖИВКА ДЕЛЧЕВА НАЙДЕНОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 335 от 15.05.2023 година

Публикувано на: понеделник, 15.05.2023 год. Валидно до: понеделник, 29.05.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 335 от 15.05.2023 година До: ХАДДАДИН МАРТИН Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000466 от 21.05.2020 г.; ДОНКА ОГНЯНОВА ИЛИЕВА Акт за установяване на задължение по…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 327 от 04.05.2023 година

Публикувано на: четвъртък, 04.05.2023 год. Валидно до: четвъртък, 18.05.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 327 от 04.05.2023 година До: АЛЕКСЕЙ АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000152 от 12.01.2023 г.; ПЕНКА ЧАВДАРОВА МАНОЛОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 251 от 10.04.2023 година

Публикувано на понеделник:, 10.04.2023 год. Валидно до: понеделник, 24.04.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 251 от 10.04.2023 година До: ДАНИЕЛ ГРОЗЕВ ДЕЛЧЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001584 от 16.12.2022 г.; ПАНАЙОТ ПЕТКОВ ХРИСТОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 – 250 от 07.04.2023 година

Публикувано на петък: 07.04.2023 год. Валидно до: петък, 21.04.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 – 250 от 07.04.2023 година До: СТЕФАН САШЕВ СТЕФАНОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000147 от 12.01.2023 г.; ТОНЧО ИВАНОВ КОЛЕВ Акт за установяване на задължение…