Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 13 от 18.05.2017 година

Публикувано на : четвъртък, 18.05.2017 год. Валидно до: петък , 02.06. 2017 год.       Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 13  от 18.05.2017 година   До:     1. СЛАВКА ДЕЛЧЕВА ПАВЛОВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000113/ 05.04.2017 г. 2.…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 12 от 16.05.2017 година

Публикувано на : вторник, 16.05.2017 год. Валидно до: сряда , 31.05. 2017 год.       Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 12  от 16.05.2017 година   До:     1. ДАНИЕЛ ДИНЕВ ХРИСТОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000722/ 12.12.2016 г. 2.…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 11 от 15.05.2017 година

Публикувано на : понеделник, 15.05.2017 год. Валидно до: вторник , 30.05. 2017 год.       Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 11  от 15.05.2017 година   До:     1. ЕЛЕНА ПЕТРОВА КОЛЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000052/ 24.02.2017 г. 2.…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 10 от 12.05.2017 година

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 10  от 12.05.2017 година   До:     1. МИЛКО ВАСИЛЕВ МИЛКОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ002219/ 27.11.2012 г. 2. СТОЙЧО ХРИСТОВ ЯНКОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000129/ 06.04.2017…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 9 от 11.05.2017 година

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 9   от 11.05.2017 година   До:     1. СИЛВИЯ МАРИНОВА МАКСИМОВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000409/ 29.05.2015 г. 2. БОРИСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ ЗАХАРИЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000144/ 07.04.2017…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-2 от 23.02.2017 година

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-2 от 23.02.2017 година   Публикувано на: четвъртък, 23 февруари 2017 Валидно до: петък, 10 март 2017       До  Емил Желязков Велев   Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явите в отдел "Приходи", Община…

Услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси

Услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се предоставят от Община Димитровград през 2015 година: Сметосъбиране и сметоизвозване; Обезвреждане на битови отпадъци в депо; Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.   Границите на районите с извършване на услугите по т.1 са регулационните граници на…