Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 612 от 08.11.2023 година

Публикувано на: сряда, 08.11.2023 год. Валидно до: сряда, 22.11.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 612 от 08.11.2023 година До: КРАСИМИРА ПАНЧЕВА ПАНЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000635 от 10.19.2021 г.; Н.ЗАПРЯНОВ ЕООД,ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ДИАНА НАЧЕВА ЗАПРЯНОВА Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 610 от 26.10.2023 година

Публикувано на:четвъртък, 26.10.2023 год. Валидно до: четвъртък, 09.11.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 610 от 26.10.2023 година До: ГЕРГАНА ДОБРОМИРОВА МУРДЖЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001292 от 12.10.2022 г.; ГЕНО ГИНЕВ ГЕНЕВ Акт за установяване на задължение по…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 602 от 23.10.2023 година

Публикувано на: понеделник, 23.10.2023 год. Валидно до: понеделник, 06.11.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 602 от 23.10.2023 година До: ГЕНЧО ТОДЕВ ГЕНОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000754 от 28.09.2022 г.; ТАНЯ НИКОЛОВА ГОЧЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 601 от 17.10.2023 година

Публикувано на: вторник:, 17.10.2023 год. Валидно до: вторник, 31.10.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 601 от 17.10.2023 година До: ВАСИЛКА ДИМОВА ДЖОГАЛОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000103 от 01.04.2022 г.; АННА СТЕФАНОВА ПРАВЧАНСКА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 600 от 12.10.2023 година

Публикувано на: четвъртък:, 12.10.2023 год. Валидно до: четвъртък, 26.10.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 600 от 12.10.2023 година До: ВЕСЕЛИНА МИТКОВА ТОДОРОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000542 от 16.05.2022 г.; КАНЧО РУМЕНОВ АНГЕЛОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 583 от 02.10.2023 година

Публикувано на: понеделник:, 02.10.2023 год. Валидно до: понеделник, 16.10.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 583 от 02.10.2023 година До: МЕГА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: МИЛКО АТАНАСОВ БОЙЧЕВ Акт за установяване на задължение по декларации от Община Варна № МД- АУ- 5709 -1…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 571 от 27.09.2023 година

Публикувано на: сряда:, 27.09.2023 год. Валидно до: сряда, 11.10.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 571 от 27.09.2023 година До: АНГЕЛИНА КОСТОВА РУСИМОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000277 от 15.04.2022 г.; АНДРЕЙ СЪБЕВ МЕТОДИЕВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 570 от 26.09.2023 година

Публикувано на: вторник:, 26.09.2023 год. Валидно до: вторник, 10.10.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 570 от 26.09.2023 година До: ВЪЛКА РУСЕВА ЦВЕТКОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001291 от 12.10.2022 г.; ВЛАДИ ВЪЛЧАНОВ РАДЕВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -569 от 15.09.2023 година

Публикувано на: 15.09.2023 г., петък Валидно до: 29.09.2023 г., петък /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -569 от 15.09.2023 година До: ФЕЯ ЕООД Акт за установяване на задължение по декларации № 1949-1 от 18.07.2023 г. Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 553 от 11.09.2023 година

Публикувано на понеделник:, 11.09.2023 год. Валидно до: понеделник, 25.09.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 553 от 11.09.2023 година До: АНТОНИЯ МАРИНОВА ЖЕЛЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001017 от 04.10.2022 г.; АЛЕКСАНДРА НЕДЯЛКОВА ГОСПОДИНОВА Акт за установяване на задължение…