Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 401 от 16.06.2023 година

Публикувано на: 16.06.2023 г., петък Валидно до: 30.06.2023 г., петък /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 401 от 16.06.2023 година До: КОЙНА КОЙНОВА ФИЛИПОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000478 от 30.01.2023 г.; ГАНЧО ЯНКОВ ИВАНОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 400 от 15.06.2023 година

Публикувано на: 15.06.2023 г., четвъртък Валидно до: 29.06.2023 г., четвъртък /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 400 от 15.06.2023 година До: МИТКО НАСКОВ РАЙЧЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000614 от 22.05.2023 г.; ИВАН ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 398 от 14.06.2023 година

Публикувано на: сряда, 14.06.2023 год. Валидно до: сряда, 28.06.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 398 от 14.06.2023 година До: КОСТАДИН МАТЕЕВ МАТЕЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000177 от 12.01.2023 г.; ЛЕКО ТОДОРОВ ЛЕКОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 397 от 09.06.2023 година

Публикувано на: 09.06.2023 г., петък Валидно до: 23.06.2023 г., петък /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 397 от 09.06.2023 година До: ЖЕЧКА ДИМИТРОВАТЕНЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000268 от 19.01.2023 г.; ИВАНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА Акт за установяване на задължение по…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 382 от 08.06.2023 година

Публикувано на: четвъртък, 08.06.2023 год. Валидно до: четвъртък, 22.06.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 382 от 08.06.2023 година До: НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000612 от 18.05.2023 г.; ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МИТЕВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 381 от 07.06.2023 година

Публикувано на: сряда, 07.06.2023 год. Валидно до: сряда, 21.06.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 381 от 07.06.2023 година До: МИЛЕН ЖИВКОВ КОЛЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000527 от 28.02.2023 г.; КИЧКА ДИНКОВА ПЕНЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 380 от 06.06.2023 година

Публикувано на: вторник, 06.06.2023 год. Валидно до: вторник, 20.06.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 380 от 06.06.2023 година До: ЗЛАТКА ПЕТКОВА КОЛЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000427 от 25.01.2023 г.; ДАРИНА ДИМОВА ВЕЛИКОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 379 от 05.06.2023 година

Публикувано на: понеделник, 05.06.2023 год. Валидно до: понеделник, 19.06.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 379 от 05.06.2023 година До: НЕДЯЛКО ТОДОРОВ БЯЛКОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000501 от 03.02.2023 г.; ДИМИТЪР ИВОВ ДАМЯНОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 374 от 01.06.2023 година

Публикувано на: 01.06.2023 г., четвъртък Валидно до: 15.06.2023 г., четвъртък /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 374 от 01.06.2023 година До: ГОСПОДИН КИРОВ ТАШЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000395 от 23.01.2023 г.; ИСУС СТАНЧЕВ ТАШЕВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 358 от 30.05.2023 година

Публикувано на: вторник, 30.05.2023 год. Валидно до: вторник, 13.06.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 358 от 30.05.2023 година До: БОРИС СИМЕОНОВ ПЕТКОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000106 от 11.01.2023 г.; ТАНЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА Акт за установяване на задължение…