Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 294 от 17.10.2022 година

Публикувано на: понеделник, 17.10.2022 год. Валидно до: понеделник 31.10.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 294 от 17.10.2022 година До: СУЛТАНКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001027 от 04.10.2022 г.; ПЕТКО ДАНЕВ ПЕТКОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 276 от 23.09.2022 година

Публикувано на: ПЕТЪК, 23.09.2022 год. Валидно до: ПЕТЪК 07.10.2022 год. /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 276 от 23.09.2022 година До: ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА МЕТОДИЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № 21-233-1 от 25.01.2021 г.; Уведомяваме Ви, че следва да се явите в…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 251 от 26.08.2022 година

Публикувано на: петък, 26.08.2022 год. Валидно до: петък 09.09.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 251 от 26.08.2022 година До: АХМЕД ИБРЯМ БЕКИР Акт за установяване на задължение по декларации от община Кърджали № АУ 167 от 31.05.2022 г.. Уведомяваме Ви, че следва…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР – 12 - 167 от 15.07.2022 година

Публикувано на: ПЕТЪК, 15.07.2022 год. Валидно до: ПЕТЪК 29.07.2022 год. /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР – 12 - 167 от 15.07.2022 година До: РУМЕЛИ ЛОГИСТИК ЕООД Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000602 от 16.06.2022 г.; КОСТАДИН КИРИЛОВ БЕХОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 166 от 11.07.2022 година

Публикувано на: понеделник, 11.07.2022 год. Валидно до: понеделник 25.07.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 166 от 11.07.2022 година До: ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА Акт за установяване на задължение по декларации от община Кърджали № АУ 102 от 25.05.2022 г.; АСЕН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -165 от 08.07.2022 година

Публикувано на: петък, 08.07.2022 год. Валидно до: петък 22.07.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -165 от 08.07.2022 година До: ЗЛАТЮ ДЕЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000477 от 05.05.2022 г.; СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ АСЕНОВ Акт за установяване на задължение по…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР – 12 - 164 от 07.07.2022 година

Публикувано на: ЧЕТВЪРТЪК, 07.07.2022 год. Валидно до: ЧЕТВЪРТЪК 21.07.2022 год. /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР – 12 - 164 от 07.07.2022 година До: ГЕРГАНА ТОНЕВА МИНЧЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000329 от 21.04.2022 г.; СТОЯНА КИРОВА ТОНЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР – 12 - 163 от 06.07.2022 година

Публикувано на: СРЯДА, 06.07.2022 год. Валидно до: СРЯДА 20.07.2022 год. /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР – 12 - 163 от 06.07.2022 година До: ДИМИТЪР ПЕТРОВ ТЕНЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000525 от 12.05.2022 г.; ПЕНКА ТИЛЧЕВА МАРИНОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР – 12 - 162 от 05.07.2022 година

Публикувано на: ВТОРНИК, 05.07.2022 год. Валидно до: ВТОРНИК 19.07.2022 год. /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР – 12 - 162 от 05.07.2022 година До: АНДРЕЙ ТРАНС 62 ЕООД Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000589 от 16.06.2022 г.; ЛЮБОМИР МИЛКОВ ХРИСТОВ Акт за установяване на…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 161 от 04.07.2022 година

Публикувано на: понеделник, 04.07.2022 год. Валидно до: понеделник 18.07.2022 год. /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 161 от 04.07.2022 година До: ДОБРИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000346 от 21.04.2022 г.; ХК ТРАНС ЕООД Акт за установяване на задължение…