Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 78 от 15.11.2019 година

Публикувано на: вторник, 15.11.2019 год. Валидно до: вторник, 29.11.2019 год. Включително           Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 78  от  15.11.2019 година       До:       ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ НАЧЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000996/29.11.2018 г.…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 76 от 12.11.2019 година

Публикувано на: вторник, 12.11.2019 год. Валидно до: вторник, 26.11.2019 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 76 от  12.11.2019 година   До:   АНТОН СТАЛЕВ ИВАНОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000489/01.11.2017 г.; СЛАВЧО ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ за връчване на Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 75 от 08.11.2019 година

Публикувано на: петък, 08.11.2019 год. Валидно до: петък, 22.11.2019 год. включително         Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 75 от  08.11.2019 година       До:   ТОДОР ХРИСТОВ КОЛЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000906/15.11.2018 г.      …

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 74 от 06.11.2019 година

Публикувано на: сряда, 06.11.2019 год. Валидно до: сряда, 20.11.2019 год. включително         Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 74  от  06.11.2019 година       До:   ВАЛЕНТИНА МАРКОВА АНГЕЛОВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000842/30.09.2019 г.; за връчване на…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 73 от 05.11.2019 година

Публикувано на: вторник, 05.11.2019 год. Валидно до: вторник, 19.11.2019 год. включително         Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 73  от  05.11.2019 година       До:   ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000897/24.10.2019 г.; ПЕТЯ МИТЕВА РАДЕВА…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 72 от 31.10.2019 година

Публикувано на: четвъртък, 31.10.2019 год. Валидно до: четвъртък, 14.11.2019 год. включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12-  72 от  31.10.2019 година       До:   „ДИС” ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ЕРДЖАН ЙОЗТЮРК за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000874/09.11.2018 г.; АЛБЕНА КАТЕВА…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 71 от 28.10.2019 година

Публикувано на: понеделник, 28.10.2019 год. Валидно до: понеделник, 11.11.2019 год. включително         Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12-  71 от  28.10.2019 година       До:   ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000739/27.08.2019 г.; МИЛЕНА ТОДОРОВА МИЛЕВА…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР-12-70 от 25.10.2019 година

Публикувано на: петък, 25.10.2019 год. Валидно до: петък, 08.11.2019 год. включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР-12-70  от  25.10.2019 година   До: МЕТОДИ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000432/13.06.2019 г.; ВАЛЕНТИНА ВАНЕВА МИТКОВА за връчване на Акт за установяване…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 69 от 24.10.2019 година

Публикувано на: четвъртък, 24.10.2019 год. Валидно до: четвъртък, 07.11.2019 год. включително         Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 69 от  24.10.2019 година       До:   „БИО ГРАМ 555” ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: СНЕЖАНА НЕДКОВА НЕДКОВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 68 от 24.10.2019 година

Публикувано на: четвъртък , 24.10.2019 год. Валидно до: четвъртък, 07.11.2019 год. включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 68 от  24.10.2019 година   До: НАНКО КОСТАДИНОВ НАНЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000178/04.04.2019 г.; ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ за връчване на Акт…