Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-24 от 21.06.2017 година

Публикувано на : понеделник, 21.06.2017 год. Валидно до: вторник , 06.07.2017 год.       Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-24 от 21.06.2017 година   До:     1. ЛИЛЯНА АТАНАСОВА СЕМЕРДЖИЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000108/ 05.04.2017 г. 2. АНА КОЛЕВА…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-23 от 19.06.2017 година

Публикувано на : понеделник, 19.06.2017 год. Валидно до: вторник , 04.07.2017 год.       Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-23 от 19.06.2017 година   До:     1. ПЕТКО ДЕЧЕВ ЕТ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000201/ 06.06.2017 г. 2. ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-22 от 16.06.2017 година

Публикувано на : понеделник, 16.06.2017 год. Валидно до: вторник , 03.07.2017 год.       Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-22 от 16.06.2017 година   До:     1. ГАЛИНА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000177/ 30.05.2017 г. 2. ДАНЧО ДИМИТРОВ…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-21 от 15.06.2017 година

Публикувано на : понеделник, 15.06.2017 год. Валидно до: вторник , 30.06.2017 год.       Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-21 от 15.06.2017 година   До:     1. ПЛАМЕН ХРИСТОВ ГОЧЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000733/ 15.12.2016 г. 2. РУМЯНА НИКОЛОВА…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-20 от 14.06.2017 година

Публикувано на : понеделник, 14.06.2017 год. Валидно до: вторник , 29.06.2017 год.       Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-20 от 14.06.2017 година   До:     1. ИЛИЯ ИВАНОВ ГРУДЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000149/ 24.04.2017 г. 2. ТАНЬО ИВАНОВ…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-18 от 08.06.2017 година

Публикувано на : понеделник, 08.06.2017 год. Валидно до: вторник , 23.06.2017 год.       Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-18 от 08.06.2017 година   До:     1. ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА ВЕЛЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000163/ 29.05.2017 г. 2. АЛЕКСАНДР ГРОЗЬОВИЧ…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-17 от 07.06.2017 година

Публикувано на : понеделник, 07.06.2017 год. Валидно до: вторник , 22.06.2017 год.       Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-17 от 07.06.2017 година   До:     1. БОРИСЛАВ ДЕЛЧЕВ БОЖИНОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000658/ 18.11.2016 г. 2. АНА ХРИСТОВА…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 16 от 29.05.2017 година

Публикувано на : понеделник, 29.05.2017 год. Валидно до: вторник , 13.06. 2017 год.       Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 16  от 29.05.2017 година   До:     1. ДИМИТЪР КОЛЕВ КОСТАДИНОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000097/ 04.04.2017 г. 2.…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 15 от 25.05.2017 година

Публикувано на : понеделник, 25.05.2017 год. Валидно до: вторник , 09.06. 2017 год.       Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 15  от 25.05.2017 година   До:     1. МИРЕЛА ЖИВКОВА МАРКОВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000012/ 13.02.2017 г.  …

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 14 от 22.05.2017 година

Публикувано на : понеделник, 22.05.2017 год. Валидно до: вторник , 06.06. 2017 год.       Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 14  от 22.05.2017 година   До:     1. МЕГАЛУКС- ДИМИТРОВИ И СИЕ СД за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000738/ 16.12.2016…