Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР – 12 -11 от 19.02.2018 година

Публикувано на: понеделник, 19.02.2018 год. Валидно до: сряда, 07.03.2018 год.   Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР – 12 -11 от 19.02.2018 година До: 1. ГЕОРГИ КЕРАНОВ КАЛЧЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации №АУ000556/ 11.12.2017 г.; 2. АЛФРЕД КЕПЛАЙН за връчване на Акт за…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР – 12 - 8 от 05.02.2018 година

Публикувано на: понеделник, 05.02.2018 год. Валидно до: вторник, 20.02.2018 год.   Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР – 12 - 8 от 05.02.2018 година   До: 1. МИТКО КОСТОВ ТАНЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации №АУ000364/ 09.08.2017 г.                 Уведомяваме Ви, че…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР - 12 - 5 от 25.01.2018 година

Публикувано на: четвъртък, 25.01.2018 год. Валидно до: петък, 09.02.2018 год.   Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР - 12 - 5  от 25.01.2018 година До: 1. СОНЯ ГОЧЕВА ДОЙЧЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации №АУ000452/ 05.10.2017 г.; 2. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ за връчване на…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 4 от 24.01.2018 година

Публикувано на: сряда, 24.01.2018 год. Валидно до: четвъртък, 08.02.2018 год.   Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 4 от 24.01.2018 година До: 1. НИКОЛАЙ ГИНЕВ КОЛЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации №АУ000718/ 12.12.2016 г.; 2. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА за връчване на Акт за установяване…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 3 от 15.01.2018 година

  Публикувано на: петък, 15.01.2018 год. Валидно до: понеделник, 30.01.2018 год.   Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 3 от 15.01.2018 година До: 1. СТЕФАН МИТКОВ ВЕЛЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации №АУ000211/ 06.06.2017 г.; 2. СТАНЧО КИРОВ ТАШЕВ за връчване на Акт за…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 40 от 29.12.2017 година

  Публикувано на: петък, 29.12.2017 год. Валидно до: понеделник, 15.01.2018 год.   Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12- 40 от 29.12.2017 година   До: 1. МИТКО ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации №АУ000393/ 11.09.2017 г. 2. ВАСИЛ АНКОВ ПЕТРОВ за връчване на Акт…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-39 от 21.12.2017 година

  Публикувано на: четвъртък, 21.12.2017 год. Валидно до: петък , 05.01.2018 год.   Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-39 от 21.12.2017 година До: 1. НЕДЯЛКО КИРИЛОВЙОНОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации №АУ000380/ 18.08.2017 г. 2. КРАСИМИР ЖЕЧЕВ ДЕМИРЕВ за връчване на Акт за установяване…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-37 от 08.12.2017 година

Публикувано на : петък, 08.12.2017 год. Валидно до: сряда , 27.12.2017 год.   Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-37 от 08.12.2017 година   До: 1. ЖУЛИЕН БОЯНОВ КРУМОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000371/ 15.08.2017 г. 2. РАДКА АТАНАСОВА ГОСПОДИНОВА за връчване на…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-36 от 04.12.2017 година

    Публикувано на : понеделник, 04.12.2017 год. Валидно до: вторник , 19.12.2017 год.      Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-36 от 04.12.2017 година   До: 1. ЕКАТЕРИНА ПЕШЕВА МАРИНАКИ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000355/ 19.07.2017 г. 2. МИЛКО АТАНАСОВ БОЙЧЕВ…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР- 12-35 от 01.12.2017 година

Публикувано на : петък, 01.12.2017 год. Валидно до: понеделник , 18.12.2017 год.   Съобщение по чл.32 от ДОПК №  ПР- 12-35 от 01.12.2017 година   До: 1. НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000435/ 04.10.2017 г. 2. МАСИВ- АТАНАС ХРИСТОВ- ДИМКА ХРИСТОВА…