Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 421 от 03.07.2023 година

Публикувано на: понеделник, 03.07.2023 год. Валидно до: понеделник, 17.07.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 421 от 03.07.2023 година До: ДЕМИР КРАСИМИРОВ МЕТОДИЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000030 от 10.01.2023 г.; ДАРЕНА ТЕНЕВА ХАРИТОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 420 от 30.06.2023 година

Публикувано на: петък, 30.06.2023 год. Валидно до: петък, 14.07.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 420 от 30.06.2023 година До: НУРИ ГЮНЕШ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000047 от 10.01.2023 г.; ЯНКА РАНГЕЛОВА КОСТАВА Акт за установяване на задължение по…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 419 от 29.06.2023 година

Публикувано на: четвъртък, 29.06.2023 год. Валидно до: четвъртък, 13.07.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 419 от 29.06.2023 година До: ПЕТЪР ГРУДЕВ ПЕТРОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000013 от 06.01.2023 г.; СЕМРА САМИ ЮМЕР Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 418 от 28.06.2023 година

Публикувано на: сряда, 28.06.2023 год. Валидно до: сряда, 12.07.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 418 от 28.06.2023 година До: МИЛЕНА КИРИЛОВА МИТЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000710 от 14.06.2023 г.; ДИМЧО КИРИЛОВ МИТЕВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 417 от 27.06.2023 година

Публикувано на: вторник, 27.06.2023 год. Валидно до: вторник, 11.07.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 417 от 27.06.2023 година До: ДИМИТЪР МИЛКОВ ДИМИТРОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000072 от 10.01.2023 г.; ГЕОРГИ ДИНКОВ ГОСПОДИНОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 416 от 26.06.2023 година

Публикувано на: понеделник, 26.06.2023 год. Валидно до: понеделник, 10.07.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 416 от 26.06.2023 година До: СТАНЧО ЖЕКОВ СТАНЧЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000661 от 05.06.2023 г.; ВЕСЕЛИН ТОНЕВ КИРЕВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 415 от 23.06.2023 година

Публикувано на: петък, 23.06.2023 год. Валидно до: петък, 07.07.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 415 от 23.06.2023 година До: ЖЕКА ХРИСТЕВА ПЕТКОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000665 от 05.06.2023 г.; ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 414 от 21.06.2023 година

Публикувано на: сряда, 21.06.2023 год. Валидно до: сряда, 05.07.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 414 от 21.06.2023 година До: НИКОЛАЙ БОЙЧЕВ КОЛЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000442 от 26.01.2023 г.; ЕЛЕНА ЗАПРЯНОВА БОЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 413 от 20.06.2023 година

Публикувано на: вторник, 20.06.2023 год. Валидно до: вторник, 04.07.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 413 от 20.06.2023 година До: ТЯНКА КИРЕВА ЖЕЛЯЗКОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000670 от 06.06.2023 г.; ЯНКА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 409 от 19.06.2023 година

Публикувано на: понеделник, 19.06.2023 год. Валидно до: понеделник, 03.07.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 409 от 19.06.2023 година До: АЛЕКСИ ЖОРОВ ДЖОРОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000084 от 10.01.2023 г.; ИВАНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА Акт за установяване на задължение…