Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 4 от 21.02.2020 година

Публикувано на: петък, 21.02.2020 год. Валидно до: петък, 06.03.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 4 от  21.02.2020 година       До:     ЖАНА СЛАВЧОВА ЧАКЪРОВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001026/06.12.2018 г.; АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 2 от 30.01.2020 година

Публикувано на: четвъртък, 30.01.2020 год. Валидно до: четвъртък, 13.02.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  2 от  30.01.2020 година   До: СТАНЧО КИРОВ ТАШЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации от Община Раднево № 658-1/12.11.2019 г.; ПЕНКА ИВАНОВА РАДЕВА…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 1 от 16.01.2020 година

Публикувано на: четвъртък, 16.01.2020 год. Валидно до: четвъртък, 30.01.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 1  от  16.01.2020 година   До: НЕЛИ ТАНЧЕВА ИВАНОВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000550/15.07.2019 г.; ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ за връчване на…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 85 от 30.12.2019 година

Публикувано на: понеделник, 30.12.2019 год. Валидно до: понеделник, 13.01.2020 год. Включително       Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  85 от  30.12.2019 година       До:       ПЕЙЧО КОСТАДИНОВ ДОЙЧЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000611/25.07.2019…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 84 от 18.12.2019 година

Публикувано на: сряда, 18.12.2019 год. Валидно до: сряда, 01.01.2020 год. Включително       Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 84 от  18.12.2019 година       До:       АНЕЛИЯ БОРИСЛАВОВА АСЕНОВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001106/19.12.2018…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 83 от 10.12.2019 година

Публикувано на: вторник, 10.12.2019 год. Валидно до: вторник, 24.12.2019 год. Включително       Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  83 от  10.12.2019 година       До:       РУМЕН ДИНКОВ ДИМИТРОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000487/03.07.2019…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 82 от 29.11.2019 година

Публикувано на: петък, 29.11.2019 год. Валидно до: петък, 13.12.2019 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 82 от  29.11.2019 година     До: ЛОЗКО ПАНЕВ ЛОЗЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000542/26.09.2018 г.; „ГЕРГАНА” АД ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МАРГАРИТА…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 81 от 22.11.2019 година

Публикувано на: петък, 22.11.2019 год. Валидно до: петък, 06.12.2019 год. включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12-  81 от  22.11.2019 година       До:   ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ВИДЕНОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000290/27.06.2017 г.; ЛЮЦКАН АСЕНОВ ДАНКОВ за връчване…

Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР – 12 - 80 от 22.11.2019 година

Публикувано на: петък, 22.11.2019 год. Валидно до: петък, 06.12.2019 год. включително     Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР – 12 -  80 от 22.11.2019 година       До:   БОГДАН КИРОВ ТАШЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № 603-1/14.10.2019г. от община Раднево  …

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 79 от 19.11.2019 година

Публикувано на: вторник, 19.11.2019 год. Валидно до: вторник, 03.12.2019 год. включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР-12- 79 от  19.11.2019 година       До:   ГАЯНЕ РАФИКОВНА ЗАГАРЯН - КАРТЕЛОВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000964/22.11.2018 г.; ДИНКО ЕВДЕВ БИНЧЕВ…