Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 129 от 07.02.2024 година

Публикувано на: сряда, 07.02.2024 год. Валидно до: сряда, 21.02.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 129 от 07.02.2024 година До:кт з а у ПЕТЮ ГЕОРГИЕВ БОЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000004 от 18.01.2024 г.; ТОДОР ЗАПРЯНОВ ГЕОРГИЕВ Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 128 от 06.02.2024 година

Публикувано на: вторник, 06.02.2024 год. Валидно до: вторник, 20.02.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 128 от 06.02.2024 година До:кт з а у ПЕТЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001064 от 16.10.2023 г.; ДИМИТЪР КИРЕВ ТАШЕВ Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 45 от 22.01.2024 година

Публикувано на: понеделник, 22.01.2024 год. Валидно до: понеделник, 05.02.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 45 от 22.01.2024 година До:кт з а у ГОШО МЕТОДИЕВ ТОЧЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001051 от 12.10.2023 г.; ДОБРОМИР ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЧЕВ Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 25 от 18.01.2024 година

Публикувано на: четвъртък, 18.01.2024 год. Валидно до: четвъртък, 01.02.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 25 от 18.01.2024 година До:кт з а у МИРОСЛАВ ДИНКОВ ГЕНОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001260 от 08.11.2023 г.; ЯНКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 15 от 17.01.2024 година

Публикувано на: сряда, 17.01.2024 год. Валидно до: сряда, 31.01.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 15 от 17.01.2024 година До:кт за ус тановяване на задължение по декларации № АУ000635 от 10.19.202 ТИХОМИР АТАНАСОВ НАЧЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001283…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 14 от 16.01.2024 година

Публикувано на: вторник, 16.01.2024 год. Валидно до: вторник, 30.01.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 14 от 16.01.2024 година До:кт за ус тановяване на задължение по декларации № АУ000635 от 10.19.202 ВЕДИТО – ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ ЕТ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ВЕЛИКО СТОЙКОВ ВЕЛИКОВ Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 13 от 15.01.2024 година

Публикувано на: понеделник, 15.01.2024 год. Валидно до: понеделник, 29.01.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 13 от 15.01.2024 година До:кт за установяване на задължение по декларации № АУ000635 от 10.19.202 ТАНЯ НАЧEВА ИЛИЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001317 от…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 12 от 12.01.2024 година

Публикувано на: петък, 12.01.2024 год. Валидно до: петък, 26.01.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 12 от 12.01.2024 година До: Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000635 от 10.19.202 ДИАНА ТАНЕВА БОЙКОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000679…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 632 от 22.11.2023 година

Публикувано на: сряда, 22.11.2023 год. Валидно до: сряда, 06.12.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 632 от 22.11.2023 година До: АДКА МИТЕВА БЕХОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000635 от 10.19.2021 г.; ДИНКО РУСКОВ ФИЛИПОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 631 от 17.11.2023 година

Публикувано на: петък, 17.11.2023 год. Валидно до: петък, 01.12.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 631 от 17.11.2023 година До: РАДКА МИТЕВА БЕХОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000635 от 10.19.2021 г.; СВЕТОСЛАВ КРАСИМИРОВ ЗАПРЯНОВ Акт за установяване на задължение…