Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 16 от 23.06.2020 година

Публикувано на: вторник, 23.06.2020 год. Валидно до: вторник, 07.07.2020 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 16  от  23.06.2020 година   До: РАДИ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000915/01.11.2019 г.; РАДА ДОБРЕВА АНГЕЛОВА за връчване…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 15 от 22.06.2020 година

Публикувано на: понеделник, 22.06.2020 год. Валидно до: понеделник, 06.07.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 15 от  22.06.2020 година   До: ЗОЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000389/04.05.2020 г.; МАНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА за връчване на…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 14 от 19.06.2020 година

Публикувано на: петък, 19.06.2020 год. Валидно до: петък, 03.07.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 14 от  19.06.2020 година До: ТАНЯ МИЛЧЕВА ДИМИТРОВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000501/27.05.2020 г.; МАГДАЛЕНА СТАНИЛОВА РАДЕВА за връчване на Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 13 от 16.06.2020 година

Публикувано на: вторник, 16.06.2020 год. Валидно до: вторник, 30.06.2020 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  13   от  16.06.2020 година   До: НАДЯ САШЕВА ЧАВДАРОВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000562/16.07.2019г.; КАТЯ СТЕФАНОВА МИТЕВА за връчване на…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 13 от 16.06.2020 година

Публикувано на: вторник, 16.06.2020 год. Валидно до: вторник, 30.06.2020 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  13  от  16.06.2020 година   До: НАДЯ САШЕВА ЧАВДАРОВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000562/16.07.2019г.; КАТЯ СТЕФАНОВА МИТЕВА за връчване на…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -12 от 15.06.2020 година

Публикувано на: понеделник, 15.06.2020 год. Валидно до: понеделник, 29.06.2020 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -12 от  15.06.2020 година   До: СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000535/26.09.2018 г.; АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ПАМПОРДЖИЕВА за връчване на…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 11 от 09.06.2020 година

Публикувано на: вторник, 09.06.2020 год. Валидно до: вторник, 23.06.2020 год. Включително       Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 11 от  09.06.2020 година       До:       АНТОАНЕТА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000284/16.03.2020…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 9 от 01.04.2020 година

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  9  от  01.04.2020 година     До: ПЕТЬО ИВАНОВ ПЕНКОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации с № АУ000588/18.07.2019г. и № АУ000042/28.01.2015г. Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 8 от 24.03.2020 година

Публикувано на: вторник, 24.03.2020 год. Валидно до: вторник, 07.04.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  8 от  24.03.2020 година       До:     ЧСППК ЕДИНСТВО – В ЛИКВИДАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЛИЛЯНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 7 от 16.03.2020 година

Публикувано на: понеделник, 16.03.2020 год. Валидно до: понеделник, 30.03.2020 год. Включително       Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 7 от  16.03.2020 година       До:         ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОШЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации от…