Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 413 от 25.11.2022 година

Публикувано на: петък, 25.11.2022 год. Валидно до: петък, 09.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 413 от 25.11.2022 година До: МИШО ХРИСТОВ БОРИСОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000955 от 03.10.2022 г.; ВАЛЯ ИВАНОВА РАДЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 411 от 23.11.2022 година

Публикувано на: сряда, 23.11.2022 год. Валидно до: сряда, 07.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 411 от 23.11.2022 година До: ХРИСТО ТОДОРОВ ЛАЗОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001454 от 26.10.2022 г.; ИЛИЯНА БАНЕВА ИВАНОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 410 от 22.11.2022 година

Публикувано на: вторник, 22.11.2022 год. Валидно до: вторник, 06.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 410 от 22.11.2022 година До: РАДИ БОНЕВ РАДЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001390 от 18.10.2022 г.; ПЕТЪР ДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 391 от 18.11.2022 година

Публикувано на: петък, 18.11.2022 год. Валидно до: петък, 02.12.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 391 от 18.11.2022 година До: СТАНИМИР НИКОЛАЕВ КАРАДЖОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001245 от 11.10.2022 г.; ТИНКА ЙОРДАНОВА ПАПАЗОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 378 от 15.11.2022 година

Публикувано на: вторник, 15.11.2022 год. Валидно до: вторник, 29.11.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 378 от 15.11.2022 година До: КИРО ТЕНЧЕВ КИРЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000696 от 29.10.2020 г.; НАНКА ДЕМИРЕВА МИХОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 366 от 11.11.2022 година

Публикувано на: петък, 11.11.2022 год. Валидно до: петък, 25.11.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 366 от 11.11.2022 година До: СТАНИМИР ПРОДАНОВ АТАНАСОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001187 от 07.10.2022 г.; ПРОДАН ХРИСТОВ АТАНАСОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 361 от 09.11.2022 година

Публикувано на:сряда, 09.11.2022 год. Валидно до: сряда, 23.11.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 361 от 09.11.2022 година До: НИКОЛАЙ РУСАНОВ ДАНЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000932 от 30.09.2022 г.; ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЧАУШЕВ Акт за установяване на задължение по…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 360 от 08.11.2022 година

Публикувано на: вторник, 08.11.2022 год. Валидно до: вторник 22.11.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 360 от 08.11.2022 година До: ВАСИЛ ДЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000903 от 30.09.2022 г.; ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 359 от 07.11.2022 година

Публикувано на: понеделник, 07.11.2022 год. Валидно до: понеделник 21.11.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 359 от 07.11.2022 година До: МАРИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001113 от 06.10.2022 г.; ВАЛЕРИ ЛЕНКОВ АНГЕЛОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 358 от 04.11.2022 година

Публикувано на: петък, 04.11.2022 год. Валидно до: петък 18.11.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 358 от 04.11.2022 година До: ПЛАМЕН ПЕТРОВ ДЕЛЧЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001268 от 11.10.2022 г.; ЕКАТЕРИНА НЕДЕЛЧЕВА ЯНКОВА Акт за установяване на задължение…