Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 355 от 31.10.2022 година

Публикувано на: понеделник, 31.10.2022 год. Валидно до: понеделник 14.11.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 355 от 31.10.2022 година До: ИЛИЯН ВАСИЛЕВ КАНЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000593 от 13.08.2020 г.; ИВАН ЕНЧЕВ ВАНЧЕВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 318 от 26.10.2022 година

Публикувано на: сряда, 26.10.2022 год. Валидно до: сряда 09.11.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 318 от 26.10.2022 година До: СТЕФКА ЯНАКИЕВА КОСТОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001047 от 04.10.2022 г.; ЗЛАТКА ВЪЛКОВА ВЪЛЧЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 307 от 25.10.2022 година

Публикувано на: вторник, 25.10.2022 год. Валидно до: вторник 08.11.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 307 от 25.10.2022 година До: АНТОН НАСКОВ ТОДОРОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000948 от 03.10.2022 г.; ЯНКО ЯНАКИЕВ КОСТОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 299 от 24.10.2022 година

Публикувано на: понеделник, 24.10.2022 год. Валидно до: понеделник 07.11.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 299 от 24.10.2022 година До: ГЕОРГИ СТАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000825 от 29.09.2022 г.; ИВАН ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 298 от 21.10.2022 година

Публикувано на: петък, 21.10.2022 год. Валидно до: петък 04.11.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 298 от 21.10.2022 година До: ТОДОР ПАНЕВ ПАНЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000939 от 03.10.2022 г.; СТЕФАНКА ДОБРЕВА СТЕФАНОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 297 от 20.10.2022 година

Публикувано на: Четвъртък, 20.10.2022 год. Валидно до: Четвъртък 03.11.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 297 от 20.10.2022 година До: ЖИВКО ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000755 от 28.09.2022 г.; СЕРХАТ АБДУРРАХМАН АКБАЛ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 296 от 19.10.2022 година

Публикувано на: Сряда, 19.10.2022 год. Валидно до: Сряда 02.11.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 296 от 19.10.2022 година До: ХРИСТО ИВАНОВ РАДЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000900 от 30.09.2022 г.; ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 295 от 18.10.2022 година

Публикувано на: Вторник, 18.10.2022 год. Валидно до: Вторник 01.11.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 295 от 18.10.2022 година До: ДОНЧО ТАНЕВ ВАСИЛЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001053 от 04.10.2022 г.; ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ДОБРЕВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 294 от 17.10.2022 година

Публикувано на: понеделник, 17.10.2022 год. Валидно до: понеделник 31.10.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 294 от 17.10.2022 година До: СУЛТАНКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001027 от 04.10.2022 г.; ПЕТКО ДАНЕВ ПЕТКОВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 276 от 23.09.2022 година

Публикувано на: ПЕТЪК, 23.09.2022 год. Валидно до: ПЕТЪК 07.10.2022 год. /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 276 от 23.09.2022 година До: ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА МЕТОДИЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № 21-233-1 от 25.01.2021 г.; Уведомяваме Ви, че следва да се явите в…