Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 25 от 25.09.2020 година

Публикувано на: петък, 25.09.2020 год. Валидно до: петък, 09.10.2020 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 25 от  25.09.2020 година До: РАДАН АНГЕЛОВ МИЛАНОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000392/05.05.2020 г.; БАЙРАМАЛИ АХМЕД САЛИ за връчване на…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 24 от 14.09.2020 година

Публикувано на: понеделник, 14.09.2020 год. Валидно до: понеделник, 28.09.2020 год. Включително       Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  24 от  14.09.2020 година     До: КАТЯ МИРЧЕВА ИЛИЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000084/24.02.2020 г.; АНГЕЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 23 от 28.08.2020 година

Публикувано на: петък, 28.08.2020 год. Валидно до: петък, 11.08.2020 год. Включително       Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 23  от  28.08.2020 година     До:     ВЕСКА ДИМОВА ИЛИЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000180/04.03.2020 г.; СПИРИДОН…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 22 от 28.07.2020 година

Публикувано на: вторник, 28.07.2020 год. Валидно до: вторник, 11.08.2020 год. Включително       Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 22 от  28.07.2020 година     До: ХРИСТО ТОДОРОВ ТАШЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000443/15.05.2020 г.; НЕДЯЛКО КОЛЕВ ХРИСТЕВ…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 21 от 22.07.2020 година

Публикувано на: сряда, 22.07.2020 год. Валидно до: сряда, 05.08.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 21 от  22.07.2020 година   До: ДОБРИНКА АТАНАСОВА МИЛЧЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000394/05.05.2020 г.; ДАНЧО КИРЧЕВ МИЛЧЕВ за връчване на…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 20 от 16.07.2020 година

Публикувано на: четвъртък, 16.07.2020 год. Валидно до: четвъртък, 30.07.2020 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 20 от  16.07.2020 година   До: ЗЛАТКА ДИМИТРОВА МИЛАНОВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000251/12.03.2020 г.; ДИМИТЪР МИЛАНОВ ДИМИТРОВ за връчване на Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 19 от 15.07.2020 година

Публикувано на: сряда, 15.07.2020 год. Валидно до: сряда, 29.07.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 19  от  15.07.2020 година До: МИЛЕН ИВАНОВ ЧАТОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000036/19.02.2020 г.; МАРИЯ АТАНАСОВА ЕГОВА за връчване на Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 18 от 10.07.2020 година

Публикувано на: петък, 10.07.2020 год. Валидно до: петък, 24.07.2020 год. Включително       Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 18 от  10.07.2020 година   До:   ГОСПОДИНКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000765/27.12.2016 г.;   СЛАВЧО ЗЛАТЕВ…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 17 от 09.07.2020 година

Публикувано на: четвъртък, 09.07.2020 год. Валидно до: четвъртък, 23.07.2020 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 17 от  09.07.2020 година   До: ПЕЙДЖАН БЕКИР ХАЛИЛ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000291/27.05.2019 г.; НАЙДЕН ВАСИЛЕВ ТАНЕВ за връчване…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 17 от 09.07.2020 година

Публикувано на: вторник, 09.07.2020 год. Валидно до: вторник, 23.07.2020 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 17 от  09.07.2020 година   До: ПЕЙДЖАН БЕКИР ХАЛИЛ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000291/27.05.2019 г.; НАЙДЕН ВАСИЛЕВ ТАНЕВ за връчване…