Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 199 от 23.03.2023 година

Публикувано на четвъртък:, 23.03.2023 год. Валидно до: четвъртък, 06.04.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 199 от 23.03.2023 година До: ДИМО ТАНЧЕВ ДИМОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000029 от 10.01.2023 г.; ХРИСТИНА МИТКОВА БОНЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 198 от 21.03.2023 година

Публикувано на вторник:, 21.03.2023 год. Валидно до: вторник, 04.04.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 198 от 21.03.2023 година До: ПАНЧО ДАНЕВ ИВАНОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000125 от 11.01.2023 г.; МИТХАТ МУРАД МУРАД Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 197 от 20.03.2023 година

Публикувано на понеделник:, 20.03.2023 год. Валидно до: понеделник, 03.04.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 197 от 20.03.2023 година До: СЛАВЧО СИМЕОНОВ ЯНЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000042 от 10.01.2023 г.; ИВАНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 128 от 22.02.2023 година

Публикувано на сряда:, 22.02.2023 год. Валидно до: сряда, 08.03.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 128 от 22.02.2023 година До: БИЛЯНА МАРИНОВА ДОБРЕВА Акт за установяване на задължение по декларации от община Чирпан с № 874 / 17.08.2022 г.; Акт за установяване на…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 127 от 13.02.2023 година

Публикувано на понеделник:, 13.02.2023 год. Валидно до: понеделник, 27.02.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 127 от 13.02.2023 година До: РАДКА КИРИЛОВА КУЗМАНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001438 от 24.10.2022 г.; КАТЕРИНА РАДЕВА ИВАНОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 126 от 10.02.2023 година

Публикувано на петък:, 10.02.2023 год. Валидно до: петък, 24.02.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 126 от 10.02.2023 година До: НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001203 от 10.10.2022 г.; ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА КОЕВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 125 от 09.02.2023 година

Публикувано на:четвъртък, 09.02.2023 год. Валидно до: четвъртък, 23.02.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 125 от 09.02.2023 година До: БУДИН МАРТИНОВ МИТКОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000845 от 29.09.2022 г.; ИЛИЯ СИМЕОНОВ ДИНКОВ Акт за установяване на задължение по…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 83 от 30.01.2023 година

Публикувано на: понеделник, 30.01.2023 год. Валидно до: понеделник, 13.02.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 83 от 30.01.2023 година До: АНТОНИЯ ПАНЧЕВА АНГЕЛОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000800 от 02.09.2019 г.; ЕЛЕНА НЕДЯЛКОВА ХРИСТОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 54 от 23.01.2023 година

Публикувано на: понеделник, 23.01.2023 год. Валидно до: понеделник, 06.02.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 54 от 23.01.2023 година До: АНГЕЛ ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001430 от 21.10.2022 г.; РАДКА ХРИСТОВА ИВАНОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 53 от 20.01.2023 година

Публикувано на: петък, 20.01.2023 год. Валидно до: петък, 03.02.2023 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 53 от 20.01.2023 година До: ЕЛЕНА ЖИВКОВА КОСТАДИНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000724 от 28.09.2022 г.; БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ХАРИТОВ Акт за установяване на задължение…