Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 204 от 10.04.2024 година

Публикувано на: сряда, 10.04.2024 год. Валидно до: сряда, 24.04.2024 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -  204   от  10.04.2024 година   До:кт з МАРИЯ МИХАЙЛОВА АНДРЕЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000722 от 28.09.2022 г.; СТЕФАН ДИМОВ МИТОВ Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 131 от 13.02.2024 година

Публикувано на: вторник, 13.02.2024 год. Валидно до: вторник, 27.02.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 131 от 13.02.2024 година До:кт з а у ПЕТЬО ВЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001027 от 04.10.2023 г.; БОГДАН ИВАНОВ ГЕРЕНСКИ Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 130 от 12.02.2024 година

Публикувано на: понеделник, 12.02.2024 год. Валидно до: понеделник, 26.02.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 130 от 12.02.2024 година До:кт з а у МИРОСЛАВ ДИНКОВ ГЕНОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001260 от 08.11.2023 г.; ЯНКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 129 от 07.02.2024 година

Публикувано на: сряда, 07.02.2024 год. Валидно до: сряда, 21.02.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 129 от 07.02.2024 година До:кт з а у ПЕТЮ ГЕОРГИЕВ БОЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000004 от 18.01.2024 г.; ТОДОР ЗАПРЯНОВ ГЕОРГИЕВ Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 128 от 06.02.2024 година

Публикувано на: вторник, 06.02.2024 год. Валидно до: вторник, 20.02.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 128 от 06.02.2024 година До:кт з а у ПЕТЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001064 от 16.10.2023 г.; ДИМИТЪР КИРЕВ ТАШЕВ Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 45 от 22.01.2024 година

Публикувано на: понеделник, 22.01.2024 год. Валидно до: понеделник, 05.02.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 45 от 22.01.2024 година До:кт з а у ГОШО МЕТОДИЕВ ТОЧЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001051 от 12.10.2023 г.; ДОБРОМИР ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЧЕВ Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 25 от 18.01.2024 година

Публикувано на: четвъртък, 18.01.2024 год. Валидно до: четвъртък, 01.02.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 25 от 18.01.2024 година До:кт з а у МИРОСЛАВ ДИНКОВ ГЕНОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001260 от 08.11.2023 г.; ЯНКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 15 от 17.01.2024 година

Публикувано на: сряда, 17.01.2024 год. Валидно до: сряда, 31.01.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 15 от 17.01.2024 година До:кт за ус тановяване на задължение по декларации № АУ000635 от 10.19.202 ТИХОМИР АТАНАСОВ НАЧЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001283…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 14 от 16.01.2024 година

Публикувано на: вторник, 16.01.2024 год. Валидно до: вторник, 30.01.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 14 от 16.01.2024 година До:кт за ус тановяване на задължение по декларации № АУ000635 от 10.19.202 ВЕДИТО – ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ ЕТ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ВЕЛИКО СТОЙКОВ ВЕЛИКОВ Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 13 от 15.01.2024 година

Публикувано на: понеделник, 15.01.2024 год. Валидно до: понеделник, 29.01.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 13 от 15.01.2024 година До:кт за установяване на задължение по декларации № АУ000635 от 10.19.202 ТАНЯ НАЧEВА ИЛИЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001317 от…