Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 45 от 30.11.2020 година

Публикувано на: понеделник, 30.11.2020 год. Валидно до: понеделник, 14.12.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -  45  от  30.11.2020 година       До:     „ДАНКРИ” ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: КРИСТОФ ФЕРНАНД АЛБЕРТ ВЕРКАМЕР за връчване на Акт за установяване на задължение по…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 44 от 24.11.2020 година

Публикувано на: вторник, 24.11.2020 год. Валидно до: вторник, 08.12.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  44  от  24.11.2020 година До: ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА КИРЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000703/17.11.2020 г.; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАЙЧЕВ за връчване на Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 43 от 23.11.2020 година

Публикувано на: понеделник, 23.11.2020 год. Валидно до: понеделник, 07.12.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  43  от  23.11.2020 година   До:   АНГЕЛ ИВАНОВ ШВАРЦ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000047/21.02.2020 г.; ЖАНА АНГЕЛОВА ИГНАТОВА за връчване…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 42 от 20.11.2020 година

Публикувано на: петък, 20.11.2020 год. Валидно до: петък, 04.12.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  42  от  20.11.2020 година   До: ХРИСТИНА ИВАНОВА ЖЕКОВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000022/14.02.2020 г.; КАРМЕНА ТОДОРОВА СЛАВЕЙКОВА за връчване на…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 41 от 12.11.2020 година

Публикувано на: четвъртък, 12.11.2020 год. Валидно до: четвъртък, 26.11.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  41  от  12.11.2020 година     До:     МИТКО СТЕФАНОВ НИЧЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000217/06.03.2020 г.;   „СТАНДАРТ–ФС”ЕООД,ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:СВЕТОСЛАВ…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 40 от 09.11.2020 година

Публикувано на: понеделник, 09.11.2020 год. Валидно до: понеделник, 23.11.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  40  от  09.11.2020 година До: ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000116/26.02.2020 г.; СНЕЖАНА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА за връчване на Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 39 от 06.11.2020 година

  Публикувано на: петък, 06.11.2020 год. Валидно до: петък, 20.11.2020 год. Включително       Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  39  от  06.11.2020 година   До:     ЛЕДИНА ДИМИТРОВА МИТЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000054/21.02.2020 г.; ДИМИТРИНКА…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 37 от 05.11.2020 година

Публикувано на: четвъртък, 05.11.2020 год. Валидно до: четвъртък, 19.11.2020 год. Включително       Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 37  от  05.11.2020 година   До:     СТЕФЧО МИНКОВ ИВАНОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000088/24.02.2020 г.    …

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 36 от 02.11.2020 година

  Публикувано на: понеделник, 02.11.2020 год. Валидно до: понеделник, 16.11.2020 год. Включително       Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 36  от  02.11.2020 година   До:     ИВАНКА МАРИНОВА ТОНЧЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000675/21.10.2020 г.; „РОСИЯНА–ВЕЛЕВИ…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 35 от 21.10.2020 година

Публикувано на: сряда, 21.10.2020 год. Валидно до: сряда, 04.11.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  35 от  21.10.2020 година   До:   НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ КОЧАНОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000170/02.03.2020 г.; ДИМИТРИНА АЛЕКСАНДРОВА МАРИНОВА за връчване…