Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 422 от 20.05.2024 година

  Публикувано на: понеделник, 20.05.2024 год. Валидно до: понеделник, 03.06.2024 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 422  от  20.05.2024 година   До:кт з   РУСИЦА ИВАНОВА АРНАУДОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000408 от 12.03.2024 г.; СЛАВКА ПЕТРОВА…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 404 от 16.05.2024 година

Публикувано на: четвъртък, 16.05.2024 год. Валидно до: четвъртък, 30.05.2024 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 404  от  16.05.2024 година   До:кт з   ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001309 от 13.10.2022 г.; ИВАН ВИШАНОВ ВИШАНОВ…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 403 от 15.05.2024 година

Публикувано на: сряда, 15.05.2024 год. Валидно до: сряда, 29.05.2024 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 403  от  15.05.2024 година   До:кт з   ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВАНГЕЛОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000013 от 09.02.2024 г.; АНГЕЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 402 от 14.05.2024 година

Публикувано на: вторник, 14.05.2024 год. Валидно до: вторник, 28.05.2024 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -  402  от  14.05.2024 година   До:кт з   НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000841 от 29.09.2022 г.; НИКОЛАЙ ТАШЕВ КОЛЕВ…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 401 от 09.05.2024 година

  Публикувано на: Четвъртък, 09.05.2024 год. Валидно до: Четвъртък, 23.05.2024 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -  401   от  09.05.2024 година   До:кт з     ЯНКА МИТЕВА ПЕТРОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000306 от 07.03.2024 г.; ФАТМЕ…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 397 от 08.05.2024 година

Публикувано на: сряда, 08.05.2024 год. Валидно до: сряда, 22.05.2024 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 397   от  08.05.2024 година   До:кт з МИНЧО КОЛЕВ ЧИЛИНГИРОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000307 от 07.03.2024 г.; ЗАХАРИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 371 от 02.05.2024 година

Публикувано на: четвъртък, 02.05.2024 год. Валидно до: четвъртък, 16.05.2024 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -  371   от  02.05.2024 година   До:кт з СВЕТОСЛАВ ДОБРЕВ ЛОЗЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000049 от 09.02.2024 г.; НИКОЛАЙ ТЕНЕВ НИКОЛОВ Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 204 от 10.04.2024 година

Публикувано на: сряда, 10.04.2024 год. Валидно до: сряда, 24.04.2024 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -  204   от  10.04.2024 година   До:кт з МАРИЯ МИХАЙЛОВА АНДРЕЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000722 от 28.09.2022 г.; СТЕФАН ДИМОВ МИТОВ Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 131 от 13.02.2024 година

Публикувано на: вторник, 13.02.2024 год. Валидно до: вторник, 27.02.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 131 от 13.02.2024 година До:кт з а у ПЕТЬО ВЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001027 от 04.10.2023 г.; БОГДАН ИВАНОВ ГЕРЕНСКИ Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 130 от 12.02.2024 година

Публикувано на: понеделник, 12.02.2024 год. Валидно до: понеделник, 26.02.2024 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 130 от 12.02.2024 година До:кт з а у МИРОСЛАВ ДИНКОВ ГЕНОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001260 от 08.11.2023 г.; ЯНКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА Акт за…