Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР- 12- 46/12.05.2022 г.

Публикувано на 12.05.2022 год., четвъртък Валидно до: 26. 05.2022 год., четвъртък /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР- 12- 46/12.05.2022 г. До: ДИЯНА ДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000389 от 26.04.2022г. ХРИСТО ТОДОРОВ ПЕТКОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000383…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 44 от 09.05.2022 година

  ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400, Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” №15 тел.:0391/ 68-203; факс: 0391/ 66-698 e-mail: [email protected]   DIMITROVGRAD MUNICIPALITY 6400, Dimitrovgrad, G.S.Rakovski 15 Blvd tel.:+359 391/ 68-203; fax:+359 391/ 66-698 www.dimitrovgrad.bg     Публикувано на: понеделник 09.05.2022 год. Валидно до: понеделник: 23.05.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 43 от 12.04.2022 година

Публикувано на: вторник 12.04.2022 год. Валидно до: вторник: 26.04.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 43 от 12.04.2022 година До: ЖЕЧКА МИХОВА КОЛЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000975 / 02.12.2021 г.; АЛЕКСАНДЪР БОЖИНОВ ХРИСТЕВ Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 42 от 15.03.2022 година

Публикувано на: вторник, 15.03.2022 год. Валидно до вторник: , 29.03.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 42 от 15.03.2022 година До: ПАВЕЛ СТЕФАНОВ КИРЧЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000221 от 09.04.2019 г.; МАРИЯНА ДОЙЧЕВА СТОЯНОВА Акт за установяване на…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 40 от 28.02.2022 година

Публикувано на: вторник, 28.02.2022 год. Валидно до: вторник, 14.03.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 40 от 28.02.2022 година До: АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000006 от 02.02.2022 г.. Уведомяваме Ви, че следва да се явите в…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 14 от 20.01.2022 година

Публикувано на: четвъртък, 20.01.2022 год. Валидно до: четвъртък, 03.02.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 14 от 20.01.2022 година До: АНИ ИВАНОВА АНГЕЛОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000986 от 03.12.2021г.; ТЕОДОРА РАДЕВА НАЧЕВА Акт за установяване на задължение по…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 13 от 19.01.2022 година

Публикувано на: сряда , 19.01.2022 год. Валидно до: сряда, 02.02.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 13 от 19.01.2022 година До: АНА АСЕНОВА ОГНЯНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000979 от 02.12.2021г.; АНГЕЛИНА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР- 12- 10/14.01.2022 г.

Публикувано на 14.01.2022 год., петък Валидно до: 28. 01.2022 год., петък /включително/ Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР- 12- 10/14.01.2022 г. До: ДЕЛЯ КИРЕВА ПЕНЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001033/30.12.2021г. ТОНКА МИТЕВА БРАТАНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001024/22.12.2021г. ТИНКА НИКОЛОВА…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 11 от 14.01.2022 година

Публикувано на: петък , 14.01.2022 год. Валидно до: петък, 28.01.2022 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 11 от 14.01.2022 година До: ТОДОР ВАСИЛЕВ ЧИПАКОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000921 от 19.11.2018г.; ПЕПА ГЕОРГИЕВА КАРАВЕЛОВА Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 1 от 06.01.2022 година

Публикувано на: четвъртък , 06.01.2022 год. Валидно до: четвъртък, 20.01.2022год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 1 от 06.01.2022 година До: „МОБИЛАРТ” ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ДИМИТЪР ПЕНЕВ ИВАНОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000290 от 22.05.2019г.; „ТЕРИС” ЕООД, В ЛИКВИДАЦИЯ,ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:…