Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 1 от 06.01.2021 година

Публикувано на: сряда, 06.01.2021 год. Валидно до: сряда, 20.01.2021 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -  1   от  06.01.2021 година     До:     ДЕЛЧО РАДЕВ ДЕЛЧЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000281/16.03.2020 г.; НИКОЛИНКА…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 49 от 30.12.2020 година

Публикувано на: сряда, 30.12.2020 год. Валидно до: сряда, 13.01.2021 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 49 от  30.12.2020 година До: ИВАН ДОНЧЕВ СТОЙЧЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000584/29.07.2020 г.; СЛАВ ИВАНОВ СЛАВОВ за връчване на Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 48 от 29.12.2020 година

Публикувано на: вторник, 29.12.2020 год. Валидно до: вторник, 12.01.2021 год. Включително Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -  48 от  29.12.2020 година До: НИНА БОРИСОВА ИЛИЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации от община Кърджали № 1109/28.10.2020 г.; ЯН 2013 И СИЕ…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 46 от 09.12.2020 година

Публикувано на: сряда, 09.12.2020 год. Валидно до: сряда, 23.12.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -  46  от  09.12.2020 година До: АНГЕЛ ИВАНОВ КУМАНОВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000663/08.10.2018 г.; АНКА ДОЧКОВА КОСТАДИНОВА за връчване на…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 45 от 30.11.2020 година

Публикувано на: понеделник, 30.11.2020 год. Валидно до: понеделник, 14.12.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -  45  от  30.11.2020 година       До:     „ДАНКРИ” ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: КРИСТОФ ФЕРНАНД АЛБЕРТ ВЕРКАМЕР за връчване на Акт за установяване на задължение по…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 44 от 24.11.2020 година

Публикувано на: вторник, 24.11.2020 год. Валидно до: вторник, 08.12.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  44  от  24.11.2020 година До: ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА КИРЕВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000703/17.11.2020 г.; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАЙЧЕВ за връчване на Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 43 от 23.11.2020 година

Публикувано на: понеделник, 23.11.2020 год. Валидно до: понеделник, 07.12.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  43  от  23.11.2020 година   До:   АНГЕЛ ИВАНОВ ШВАРЦ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000047/21.02.2020 г.; ЖАНА АНГЕЛОВА ИГНАТОВА за връчване…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 42 от 20.11.2020 година

Публикувано на: петък, 20.11.2020 год. Валидно до: петък, 04.12.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  42  от  20.11.2020 година   До: ХРИСТИНА ИВАНОВА ЖЕКОВА за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000022/14.02.2020 г.; КАРМЕНА ТОДОРОВА СЛАВЕЙКОВА за връчване на…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 41 от 12.11.2020 година

Публикувано на: четвъртък, 12.11.2020 год. Валидно до: четвъртък, 26.11.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  41  от  12.11.2020 година     До:     МИТКО СТЕФАНОВ НИЧЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000217/06.03.2020 г.;   „СТАНДАРТ–ФС”ЕООД,ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:СВЕТОСЛАВ…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 40 от 09.11.2020 година

Публикувано на: понеделник, 09.11.2020 год. Валидно до: понеделник, 23.11.2020 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 -  40  от  09.11.2020 година До: ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000116/26.02.2020 г.; СНЕЖАНА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА за връчване на Акт…