Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 327 от 19.10.2021 година

Публикувано на вторник, 19.10.2021 год. Валидно до: вторник, 02.11.2021 год. Включително     Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -  327 от  19.10.2021 година До:   ДОБРА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001019/03.12.2018 г.; „ГРАБО” ООД, представляван от: МИТКО ВАСКОВ ДИМИТРОВ Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 326 от 18.10.2021 година

Публикувано на понеделник, 18.10.2021 год. Валидно до: понеделник, 01.11.2021 год. Включително                                                                  Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -  326  от  18.10.2021 година   До:                                                                          МАРИЯ СТОИЛОВА ЖЕЧЕВА  Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000729/28.09.2021 г.;   АНТОАНЕТА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР-12-325/15.10.2021Г.

Публикувано на 15.10.2021 год., петък Валидно до: 29.10.2021 год., петък  /включително/                                                                        Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР-12-325/15.10.2021Г. До:                                                      ИВАН СНЕЖАНОВ НАЙДЕНОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000709/27.09.2021 г. НЕЛИ ЩЕРЕВА БАЛАБАНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000705/27.09.2021 г. ПЕТКО…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР-12-324/14.10.2021Г.

Публикувано на 14.10.2021 год., четвъртък Валидно до: 28.10.2021 год., четвъртък  /включително/                                                                        Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР-12-324/14.10.2021Г. До:                                                      ДАНКРИ ЕООД, с представляващ КРИСТОФ ФЕРНАНД АЛБЕРТ ВЕРКАМЕР  Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000690/21.09.2021 г.     Уведомяваме Ви, че следва да се явите…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 323 от 12.10.2021 година

Публикувано на вторник, 12.10.2021 год. Валидно до: вторник, 26.10.2021 год. Включително                                                              Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 323  от  12.10.2021 година   До:   „ЛИЙПСТЪРН ЛОДЖИСТИКС” ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ПЕТКО КАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000662/20.09.2021 г.; ПЕТЯ СИМЕОНОВА…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 – 322 от 11.10.2021 година

Публикувано на понеделник, 11.10.2021 год. Валидно до: понеделник, 25.10.2021 год. Включително                                                                Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 – 322  от  11.10.2021 година   До:   СТАНИСЛАВ КОСТОВ ИВАНОВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000536/03.09.2021 г.; „АНТРАКТ – ДЖИ – ЖИВКА ИВАНОВА”…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 321 от 08.10.2021 година

Публикувано на петък, 08.10.2021 год. Валидно до: петък, 22.10.2021 год. Включително                                                              Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 321 от  08.10.2021 година   До:   „МЕГА- ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: МИЛКО АТАНАСОВ БОЙЧЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000663/20.09.2021 г.; НИКОЛАЙ НАЧЕВ…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 320 от 07.10.2021 година

Публикувано на четвъртък, 07.10.2021 год. Валидно до: четвъртък, 21.10.2021 год. Включително                                                              Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 -  320 от  07.10.2021 година     До:   „СИМОНА – ЗАХАРИНА СИМЕОНОВА” ЕТ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ЗАХАРИНА СИМЕОНОВА АЛЕКСИЕВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000671/20.09.2021…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 319 от 06.10.2021 година

Публикувано на сряда, 06.10.2021 год. Валидно до: сряда, 20.10.2021 год. Включително                                                              Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 319 от  06.10.2021 година     До:   ДОБРИНКА РУСЕВА ИВАНОВА Акт за установяване на задължение по декларации № АУЗД6610002347-1/12.07.2021 г. от община Първомай; ГРОЗЮ ЗАПРЯНОВ ДЯКОВ…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 317 от 02.09.2021 година

Публикувано на четвъртък, 02.09.2021 год. Валидно до: четвъртък, 16.09.2021 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 317 от  02.09.2021 година До: „ДИ – 2” ООД, представлявано от: ПАНАЙОТ КОЛЕВ ТЕНЕВ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000480/27.10.2017 г.; „Н.ЗАПРЯНОВ” ЕООД, представлявано…