Съобщения

Обява за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) - 09.02.2016год.

Обява за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст "Пловдив" 400 kV до п/ст "Бургас"  400 kV с разкъсване в п/ст "Марица Изток" 400 kV, и нов електропровод от п/ст "Марица Изток" 400 kV…

Дезинсекция против комари на улични дървета, храсти и озеленени площи и дезакаризация на тревни площи на територията на общ. Димитровград.

Дезинсекция против комари на улични дървета, храсти и озеленени площи и дезакаризация на тревни площи на територията на общ. Димитровград.  

Дезинсекция срещу имаго на комари и ларви на комари на улични дървета, храсти и зелени площи - III етап

                                                           СЪОБЩЕНИЕ       На 23.07.2015г.(четвъртък) и 24.07.2015г.(петък) в община Димитровград ще се извърши “Дезинсекция срещу имаго на комари  и ларви на комари на улични дървета, храсти и зелени площи - III етап. Пръскането ще се провежда по график късно вечерта.       Графикът за пръскане е както следва :  …

Съобщение съгласно чл.62, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел "Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - газопровод

Съобщение съгласно чл.62, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел "Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - газопровод