Съобщения

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Меричлерска река, с цел заустване на смесен поток от пречистени отпадъчни води.

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Меричлерска река, с цел заустване на смесен поток от пречистени отпадъчни води.

Съобщение съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

Съобщение съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

Обява за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) - 09.02.2016год.

Обява за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст "Пловдив" 400 kV до п/ст "Бургас"  400 kV с разкъсване в п/ст "Марица Изток" 400 kV, и нов електропровод от п/ст "Марица Изток" 400 kV…

Дезинсекция против комари на улични дървета, храсти и озеленени площи и дезакаризация на тревни площи на територията на общ. Димитровград.

Дезинсекция против комари на улични дървета, храсти и озеленени площи и дезакаризация на тревни площи на територията на общ. Димитровград.  

Дезинсекция срещу имаго на комари и ларви на комари на улични дървета, храсти и зелени площи - III етап

                                                           СЪОБЩЕНИЕ       На 23.07.2015г.(четвъртък) и 24.07.2015г.(петък) в община Димитровград ще се извърши “Дезинсекция срещу имаго на комари  и ларви на комари на улични дървета, храсти и зелени площи - III етап. Пръскането ще се провежда по график късно вечерта.       Графикът за пръскане е както следва :  …

Съобщение съгласно чл.62, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел "Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - газопровод

Съобщение съгласно чл.62, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел "Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - газопровод