Съобщения

Резултати от Конкурса за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За приветлива градска среда” – 2018г.

  Класиране на участниците в  Конкурса за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За приветлива градска среда” – 2018г      

Разрешение №489/17.08.2018г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Янаклъка" на "Европът 2005" ООД.

Разрешение №489/17.08.2018г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства в площ "Янаклъка", разположена в землището на с.Добрич, общ.Димитровград, обл. Хасково на "Европът 2005" ООД.

Дезинсекция и дезакаризация на територията на община Димитровград - IV етап.

                                                     СЪОБЩЕНИЕ         През настоящата седмица на територията на гр.Димитровград ще се извърши “Дезинсекция срещу имаго на комари и Дезакаризация на озеленени площи – IV етап. Предварително определените дати са 16.08.18г.(четвъртък) и 17.08.18г.(петък) – третиране срещу комари. През почивните дни 18.08.18г.(събота ) и 19.08.18г.(неделя) ще се извърши…

Обява за Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки.

Обява за Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки.

Дезинсекция и дезакаризация на територията на община Димитровград - II етап.

                    СЪОБЩЕНИЕ         През настоящата седмица Община Димитровград планира да извърши дезинсекция срещу имаго и ларви на комари и дезакаризация на тревни площи – II етап, като предварително определените дати са 31.05.18г.(четвъртък), 01.06.18г.(петък) и 02.06.2018г.(събота) Пръскането ще се извършва по график…

Покана за представяне на идеи и предложения относно мерките заложени в Програмата за качество на атмосферния въздух на община Димитровград.

Покана за представяне на идеи и предложения  относно мерките заложени в Програмата за качество на атмосферния въздух на община Димитровград.

Дезинсекция срещу комари - допълнителна обработка към I етап.

                                                     СЪОБЩЕНИЕ        Поради наблюдаваната висока численост на комарите Община Димитровград ще извърши допълнителна “Дезинсекция срещу имаго и ларви на комари на улични дървета, храсти и зелени площи”. Предварително определените дати са 28.04.2018г. и 29.04.2018г. (събота и неделя). Препаратите, които ще се използват са: - срещу имаго…

Дезинсекция срещу комари - I етап.

                                                     СЪОБЩЕНИЕ       На територията на гр.Димитровград ще се извърши “Дезинсекция срещу имаго и ларви на комари на улични дървета, храсти и зелени площи”– I етап, Предварително определените дати са 24.04.18г.(вторник) и 25.04.18г.(сряда). Препаратите, които ще се използват са: - срещу имаго на комари: Цитрол 10/4 УЛВ ;…

Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" съгласно чл.62, ал.1 и ал.2 от Закона за водите.

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Меричлерска с цел "Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект".