Съобщения

Покана за представяне на идеи и предложения относно мерките заложени в Програмата за качество на атмосферния въздух на община Димитровград.

Покана за представяне на идеи и предложения  относно мерките заложени в Програмата за качество на атмосферния въздух на община Димитровград.

Дезинсекция срещу комари - допълнителна обработка към I етап.

                                                     СЪОБЩЕНИЕ        Поради наблюдаваната висока численост на комарите Община Димитровград ще извърши допълнителна “Дезинсекция срещу имаго и ларви на комари на улични дървета, храсти и зелени площи”. Предварително определените дати са 28.04.2018г. и 29.04.2018г. (събота и неделя). Препаратите, които ще се използват са: - срещу имаго…

Дезинсекция срещу комари - I етап.

                                                     СЪОБЩЕНИЕ       На територията на гр.Димитровград ще се извърши “Дезинсекция срещу имаго и ларви на комари на улични дървета, храсти и зелени площи”– I етап, Предварително определените дати са 24.04.18г.(вторник) и 25.04.18г.(сряда). Препаратите, които ще се използват са: - срещу имаго на комари: Цитрол 10/4 УЛВ ;…

Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" съгласно чл.62, ал.1 и ал.2 от Закона за водите.

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Меричлерска с цел "Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект".

Дезакаризация на тревни площи – I етап

През настоящата седмица Община Димитровград планира да извърши дезакаризация на тревни площи – I етап, като предварително определените дати са 13.04.18г.(петък), 14.04.18г.(събота) и 15.04.2018г.(неделя) Пръскането ще се извършва по график късно вечер.       В тревните площи и в учебните заведения ще бъдат поставени табели, които ще информират гражданите за деня на пръскане и карантинния…

Съобщение от Басейнова дирекция Източнобеломорски район съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

Съобщение съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Черногорово" ПИ №000227, в землището на с.Черногорово, общ.Димитровград, обл.Хасково с цел аквакултури и свързаните с тях дейности

Съобщение съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

Съобщение съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот №081007, местност "Свинарника", в землището на с.Върбица, общ.Димитровград, обл. Хасково с цел водоснабдяване…

Достъп до обществена информация относно Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около тръбен кладенец за водоснабдяване на "Цех за преработка на гъби" в землището на с.Горски извор,общ.Димитровград, обл.Хасково.

 Община Димитровград обявява осигуряване на обществен достъп до информация относно Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около тръбен кладенец за водоснабдяване на "Цех за преработка на гъби" в землището на с.Горски извор, общ.Димитровград, обл.Хасково, собственост на "Извор-АМ" ООД, с.Горски извор.Същия е на разположение за запознаване на заитересовани лица с проекта в сградата на…